WIJKINDELING

De Protestantse Gemeente Oldemarkt is pastoraal ingedeeld in 3 wijken. Onderstaand is globaal de indeling per straat aangegeven:

Wijk I             Wijkouderling: Hieke van de Valk – Stellingwerf
Centrum Noord/West

Zwartehofslaan, Frieseweg, Hoofdstraat, Windsingel, Westerdallaan, De Hornlanden, Platteweg, De Veentjes, De Molenkamp, Ellenkamp, Kampland, Oosterschie, Hulsekamp, Tullenerskamp. Tevens de adressen in Blesdijke, Wolvega, Steenwijk en Willemsoord.

Wijk II Wijkouderling: A.A. van Beek
Centrum Oost

Koningin Julianaweg, Burgemeester Kuiperslaan, Harm Nijholtstraat, Klaas Muisstraat, Kruisstraat, Burgemeester van Gerrevinklaan, De Veerkampen, De Maten, De Weeren, t’Westert, De Hare. Tevens de adressen in Paasloo.

Wijk III           Wijkouderling: René de Boer
Centrum Zuid/Oost

Weerdijk, Kruisstraat, ’t Butent, Krukmansveldweg, Eikklop, Dwarsveld. Tevens de adressen in IJsselham, Ossenzijl, Kalenberg en Nijetrijne.

Noot bij wijk III:
René de Boer is vooral voorzitter van de kerkenraad. Ter ondersteuning neemt Hieke van de Valk – Stellingwerf tijdelijk alle adressen waar bij Ossenzijl.

OOK DEZE WIJK IS DUS EIGENLIJK VACANT

ZIE TEVENS DE HIERBIJ AFGEBEELDE PLATTEGROND VAN ONS WERKGEBIED