KERKBESTUUR

De Protestantse Gemeente Oldemarkt wordt bestuurd door de kerkenraad, hierin bijgestaan door de Ouderling Kerkelijk Werker / Pastor.

Mevr. E.C. PierikOuderling-Kerkelijk werker / Pastor
Dhr. H. BrouwerVoorzitter, tevens ouderling deel wijk 3, Ossenzijl, IJsselham
VacantOuderling wijk 2
Mevr. J.G. KempersOuderling wijk 1, tevens deel wijk 3 Oldemarkt, Kalenberg, Wetering
Mevr. B. LeusinkDiaken
Dhr. H. DijkstraDiaken
Dhr. R.L. SmitScriba
Dhr. U. KoopmanKerkrentmeester
Dhr. A. WeemstraKerkrentmeester
Dhr. J. R. WintersPenningmeester
Dhr. W. BoelsmaCollectebonnen