KERKBESTUUR

De Protestantse Gemeente Oldemarkt wordt bestuurd door de kerkenraad, hierin bijgestaan door de Ouderling Kerkelijk Werker / Pastor.

Mevr. E.C. PierikOuderling-Kerkelijk werker / Pastor
Dhr. R. de BoerVoorzitter
Mevr. H. van de Valk-Stellingwerf Ouderling wijk 1
Dhr. A.A. van BeekOuderling wijk 2
VacantOuderling wijk 3
Mevr. L. Pompstra-MiggelsDiaken
Mevr. B. LeusinkDiaken
Dhr. H. DijkstraDiaken
Dhr. R.L. SmitScriba
Dhr. U. KoopmanKerkrentmeester
mevr. A. van Gelder-BronKerkrentmeester
Dhr. K. WintersPenningmeester
Collectebonnen