DIACONIE ZWO

Wat betekent ZWO?:

-Zending
De kerkenraad heeft besloten in dit kader het voorbeeld van de landelijke kerk te volgen.

-Werelddiaconaat
De Diaconie geeft geld aan goede doelen in het buitenland. Hierbij worden de richtlijnen van Kerk in Actie gevolgd. De gelden zijn afkomstig via giften van gemeenteleden.

-Ontwikkelingshulp
Hierbij dient te worden gedacht aan voorbeden, collectes bij rampen en deelnemen aan projecten van Kerk in Actie.