ALGEMEEN

ZONDAGSNIEUWS
Elke week verschijnt het “Zondagsnieuws”. Hierin worden de wekelijkse nieuwtjes vermeld die betrekking hebben op het wel en wee van de gemeente en de leden. De aanstaande kerkdienst wordt vermeld alsmede die van de volgende week. Vermelding van de collectenopbrengsten. Zieken en gezondheidsproblemen, ziekenhuisopname van leden. Komende buitenzondagse activiteiten, zoals kaarten maken en gezamenlijke maaltijden. En nog veel meer. Het blad wordt omstreeks Vrijdag per email aan leden toegestuurd en op Zondag in de kerk in gedrukte vorm uitgedeeld.

Het Zondagsnieuws wordt al vele jaren samengesteld door Mevr. H. van der Valk – Stellingwerf.

ALLEEN SAMEN
7 maal per jaar, in verband met kerkelijke hoogtijdagen, verschijnt het “Alleen Samen”. Dit is een rijke verzameling van kerkelijk nieuws, een overdenking door de pastor, verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, de komende kerkdiensten in de periode tot de volgende Alleen Samen, kerkenraadsleden en hun bereikbaarheid en zo meer.

Het Alleen Samen wordt traditioneel gemaakt door Mevr. J. Koopman.

COLLECTEBONNEN
Collectebonnen zijn beschikbaar in de waarden € 0,50, € 1,25, € 2,50. Verkrijgbaar bij de heer K. Winters, 0561-451787

BZA = BUITENZONDAGSE ACTIVITEITEN

 

VERJAARDAGSFONDS

In 1979 is het verjaardagsfonds overgenomen van Klaas Winters. Eerst werden de wenskaarten door diverse mensen thuis gemaakt, maar later werden ze gemaakt onder het genot van een kopje koffie in ‘t Achterhuus. Dit diende meteen om alleengaanden een gezellige ochtend te bieden.
Van de opbrengst van het verjaardagsfonds worden vele extraatjes betaald.

Te denken aan:

  • alle bloemen in de kerk en bij verjaardagen
  • een nieuwe klok
  • de nieuwe liedboeken
  • het PKN naambord voor op de kerk in 2018
  • een deel van de keukeninventaris in 2012
  • een deel van het liturgisch centrum
  • een deel van de nieuwe verwarmingsketel in 2017

De deelnemers komen ongeveer 1 x per 4 weken bij elkaar op woensdagochtend 9.15 uur. Behalve in de zomervakantie en niet in december.
Hebt u/jij zin om een keer te komen kijken of mee te doen? Van harte welkom.
De nu bekende data in 2019 zijn:
6 maart
3 april
1 mei
12 juni