ALGEMEEN

ZONDAGSNIEUWS
Elke week verschijnt het Zondagsnieuws; hierin worden de wekelijkse nieuwtjes vermeld die betrekking hebben op het wel en wee van de gemeente en haar leden. De aanstaande kerkdienst wordt vermeld alsmede die van de volgende week, een vermelding van de collectenopbrengsten, de komende “buitenzondagse” activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden, en nog veel meer. Het blad wordt vrijdag per email verstuurd en op zondag in de kerk uitgedeeld.

Het Zondagsnieuws wordt al vele jaren samengesteld door Mevr. H. van der Valk – Stellingwerf.

ALLEEN SAMEN
7 maal per jaar verschijnt -digitaal en op papier- het “Alleen Samen”. Dit is een rijke verzameling van kerkelijk nieuws, een overdenking door de pastor, verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, de komende kerkdiensten, en zo meer.
Het Alleen Samen wordt opgesteld door mevr. J. Koopman.

COLLECTEBONNEN
In deze tijd van afnemend gebruik van contant geld zijn collectebonnen handig om bij de hand te hebben. U kunt deze in de waarden € 0,50, € 1,25, € 2,50 verkrijgen bij de heer K. Winters, 0561-451787

BZA = BUITENZONDAGSE ACTIVITEITEN
De naam zegt het al, de BZA-commissie organiseert diverse zaken binnen onze kerk die niet op zondag plaatsvinden, zoals gezamenlijke maaltijden, filmavonden enzovoorts.

VERJAARDAGSFONDS

De verjaardagskaarten worden gemaakt onder het genot van een kopje koffie in ‘t Achterhuus.
Van de opbrengst van het verjaardagsfonds en verkoop van kaarten wordt een scala aan praktische zaken betaald, zoals:

  • de bloemen in de kerk en bij verjaardagen
  • de nieuwe klok
  • de nieuwe liedboeken
  • het “PKN-bord” op de kerk
  • een deel van de keukeninventaris
  • de nieuwe verwarmingsketel

De deelnemers komen ongeveer 1 x per 4 weken bij elkaar op woensdagochtend, behalve in de zomervakantie en december.
Hebt u/jij zin om een keer te komen kijken of mee te doen? Van harte welkom!