PASTORPRAAT

ALLEEN SAMEN 2019-5, SEPTEMBER 2019

Startzondag

Nu voor de meeste mensen de zomervakantie weer ten einde is, beginnen we met een nieuw seizoen. Die trappen we af met de gezamenlijke startzondag op 22 september a.s. met een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk, waarin ook  een kinderkoor en kinderen van de christelijke basisschool De Ark zullen meewerken.

Pastoraat en/of geestelijke begeleiding

Pastoraat, een duur woord voor omzien naar elkaar, vindt op vele manieren en plekken plaats. In de supermarkt of bij het sportveld, in de kerk of thuis. Door een gesprek, een kaartje, een hand op de schouder of een pannetje soep, allerlei manieren van omzien naar.

Voor mij als uw pastor vindt pastoraat vooral plaats in gesprekken, meestal op afspraak. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, wilt u (een stukje van) uw levensverhaal vertellen of gewoon eens kennis maken, aarzel niet om contact op te nemen via mail, app, telefoon, of wanneer u mij ergens tegenkomt.

Voor een langer traject is het ook mogelijk om geestelijke begeleiding te krijgen. Meer informatie daarover kunt u bij mij krijgen, of lezen in de folder van Hadassa (de Hebreeuwse naam van koningin Ester uit de Bijbel) die in de kerk ligt.

Jaarthema seizoen 2019-2020

In het komende seizoen gaan we ons bezig houden met het thema ‘Gaven en Talenten’.

Al een tijdje denk ik na over dit thema, en in merk in gesprekken dat veel mensen het lastig vinden om hun eigen kwaliteiten, gaven of talenten te benoemen.
Maar om je eigen gaven te ontdekken kun je jezelf een aantal vragen stellen.
Waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk om te doen, misschien wel zo leuk dat ik de tijd vergeet. Waar krijg ik vaak complimenten over, terwijl ik dat zelf helemaal niet zo bijzonder vind.

Je bewust worden van je gave of talent is niet om daar over op te scheppen of belangrijk over te doen. Echter, je hebt juist deze specifieke gave of talent ontvangen van de Eeuwige om daarmee Hem en de ander te dienen. Dat klinkt dan misschien weer wat zwaar, maar het is juist heel vreugdevol.

Soms weten wel waar een ander goed in is, dat mogen we dan ook tegen hem of haar zeggen. Er zijn mensen die zeggen dat ze nergens goed in zijn, maar iedereen… niemand uitgesloten… heeft een gave, een talent gekregen. Door ze te gebruiken ontwikkel je ze. Begraaf je talent niet, maar doe er iets mee! Denk maar aan de gelijkenis van de talenten… wanneer je jouw talent gebruikt, gaat het groeien, wordt het vermeerderd.

De komende tijd gaan we ons bezighouden met al die verschillende gaven en talenten die ieder mens heeft ontvangen, en of en op welke wijze we die kunnen inzetten in ons leven en dat van anderen.

Kern bij dit alles is het dubbelgebod van de liefde, ‘Heb G’d lief boven alles en uw naaste als uzelf’. Vanuit die liefde tot G’d/de Ander, de anderen en uzelf mogen we onze talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

Lectio Divina / Meditatiegroep

Vorig jaar heb ik, in wisselende samenstelling, een viertal avonden Lectio Divina georganiseerd. Ook in het komende seizoen is het de bedoeling om een aantal keren bij elkaar te komen om op een meditatieve manier enkele bijbelteksten te lezen.

Dat zal zijn op de wijze van Lectio Divina, maar er zijn ook andere manieren die we met elkaar kunnen oefenen. Voor deze avonden hoeft u zich niet op te geven (mag wel), en ook de gemeenteleden vanuit de protestantse gemeente Scherpenzeel Munnekeburen zijn hiervoor uitgenodigd.

We komen bij elkaar op maandag 7 oktober, dinsdag 5 november en woensdag 4 december van 19.30 tot ca. 21.00 uur in ’t Achterhuus.

Gespreksgroep

In Scherpenzeel draait al een aantal jaren een gesprekgroep die een aantal keren voor en na de kerstvakantie bij elkaar komt. We komen één keer per drie weken bij elkaar op maandagavond van 20.00 tot ca 21.30 uur in de kerk in Scherpenzeel (Grindweg 139, Scherpenzeel FR).

De eerste avond zal ik uitgebreid ingaan op het Paasmysterie. Dit naar aanleiding van mijn scriptie, waarover ik u dit voorjaar al kort iets heb mogen vertellen bij het koffiedrinken na afloop van een kerkdienst.

Op deze avond zullen we met elkaar bespreken waar de andere avonden over zullen gaan. U bent van harte welkom om één of meerdere avonden bij te wonen. Is vervoer voor u lastig, laat het mij dan weten; ik rijd meestal via Oldemarkt naar S’zeel, en heb drie lege plaatsen in mijn auto.

We komen bij elkaar op maandag 23 september, 14 oktober, en 4 en 25 november.

Uitnodiging

Het duurt nog even maar op vrijdag 29 november zal verhalenverteller Kees Posthumus met zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ optreden in de kerk in Scherpenzeel. Ook u bent daar van harte welkom bij.

In de volgende Alleen Samen zal ik er wat meer over vertellen.

Engelen in de Bijbel

Het is de bedoeling dat ik op dinsdag 10 december een avond ga vertellen over Engelen in de Bijbel. Meer informatie volgt, maar dan weet u vast de datum.

Gratis magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers
Bent u ambtsdrager of vrijwilliger in uw gemeente? Neem dan een gratis abonnement op het magazine van de Protestantse Kerk (woord&weg afgewisseld met Diakonia, Jong Protestant en Kerk&Israël Onderweg). In het blad staan inspirerende voorbeeldverhalen van gemeenten, interviews met theologen, tips voor materialen en activiteiten, vacatures etc.
Begin het nieuwe seizoen goed en neem een abonnement. Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/magazine
(of geef uw naam en adresgegevens aan mij door, dan mail ik met de PKN)

Verhaal bij het jaarthema ‘Gaven en talenten’

Op een keer lagen twee kunstenaars samen op een kamer in het ziekenhuis.
De ene was een schilder, die leraar kunstgeschiedenis was geworden.
De ander was een schilder, die bekend was in binnen- en buitenland. Zijn werken hingen overal in musea.
De familie van de leraar belde vaak en kwam regelmatig op bezoek. De vensterbank stond vol met kaarten, tekeningen en foto’s van zijn kleinkinderen.
De bekende schilder kreeg weinig bezoek en maar heel weinig post, behalve af en toe wat zakelijke brieven.
Op een nacht begonnen de beide kunstenaars te praten over hun leven.
‘Het is altijd mijn droom en verlangen geweest om eens een meesterwerk te schilderen’,  zei de leraar ‘maar daarin ben ik mislukt’.

‘Wat zeg je me nu?’ zei zijn nieuwe vriend,  ‘begrijp je dan niet dat ieder mens maar eens in zijn leven een meesterwerk maakt? Dat meesterwerk is zijn leven en wat hij er mee doet. Komen mijn schilderijen me soms opzoeken? Brengen ze bloemen en chocolaatjes voor me mee? Op dit moment hangen al die schilderijen in een museum, eenzaam, net als ik.’

(uit: een parel voor elke dag)

Bereikbaarheid

Over het algemeen kunt u mij goed  bereiken via mail, telefoon of whatsapp. In principe werk ik meestal woensdag of donderdag in/voor de gemeente Oldemarkt, maar u kunt mij op bovenstaande wijze dagelijks bereiken. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, spreek dan gerust een bericht in. Wanneer u uw telefoonnummer achterlaat, bel ik u zo nodig terug.

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik
Pastor – kerkelijk werker
Appelhofshoeve 34
8331 XS Steenwijk
06 130 78 130
pastor.pgoldemarkt@gmail.com