PASTORPRAAT

Pastorpraat, ALLEEN SAMEN-3, PINKSTEREN

Bij het jaarthema Gaven en Talenten

Gaven van de Geest bij Jesaja

In deze laatste toelichting bij het jaarthema, wil ik u meenemen naar een tekst uit het Eerste Testament, namelijk die van de profeet Jesaja. In het elfde hoofdstuk lezen wij: “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van (1) wijsheid en (2) inzicht, een geest van (3) kracht en (4) verstandig beleid, een geest van (5) kennis en (6) ontzag voor de HEER.
Hij ademt (7) ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.”

Deze zeven gaven (de zesde gave, ontzag voor de Heer, noemt Jesaja tweemaal. De Griekse vertaling vertaalt deze gave op twee verschillende manieren: vroomheid en ontzag voor G’d. De Latijnse vertaling volgde hierin de Griekse vertaling – zo ontstond het getal zeven en ging men spreken over ‘de zeven gaven van de heilige Geest’) zijn dus ook in het Eerste Testament al belangrijk. Zonder Geest gaat het niet. Bij de doop van Jezus lezen we dat de Geest als een duif op Hem neerdaalt. Jezus leeft geleid door de Geest.

En wij? Waardoor laten wij ons leiden?
Op die vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Sommigen laten zich leiden door hun gevoel of door hun verstand. Sommigen door wat in de wereld de mode is. Sommigen door de meningen van anderen. Sommigen door hun verlangens en driften. In de Bijbel lezen we: Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.(Romeinen 8:5). Let daarbij op het woordje ‘laat’. We hebben de Geest nodig, daarom mogen we er om bidden, smeken, zingen en vragen.

Verhaal bij het jaarthema

Een geleerde man zei tegen rabbi Abraham: ‘Men zegt dat u de mensen geneesmiddelen geeft die goed werken. Kunt u mij er één geven om beter in G’d te geloven?’
‘Daarvoor heb ik bij mijn weten geen  middel,’ zei rabbi Abraham, ‘Maar als u wilt … ik heb er wel één om de liefde van G’d te krijgen.’
‘Dat heb ik nog liever,’ zei de ander, ‘geef het me maar!’
‘Dat middel,’ zei rabbi Abraham, ‘is de liefde voor de mensen.’

Uit: Een parel voor elke dag.

Kerk zijn in corona tijden

Al sinds half maart is het niet meer mogelijk om als kerkgemeente elkaar te ontmoeten in de zondagse erediensten. Dat is voor velen een groot gemis.  Hopelijk kunnen we -onder allerlei voorwaarden- vanaf juli weer diensten houden. Maar kerk-zijn is meer dan alleen de eredienst. In andere landen komen mensen bij elkaar in de openlucht, of in een huiskamer. De bijbel kent veel beelden over de kerk: een kudde, het volk van God, het lichaam van Christus, licht, zout, een huis van levende stenen. Deze beelden laten zien dat de kerk zichtbaar is in de wereld.
Je zou kunnen stellen dat de essentie van kerkzijn draait om relaties.
Er is dus sprake van een kerk als een groep mensen in verbinding staat met elkaar, met God, met de omgeving en de kerk als groter geheel.

Ook in deze tijd kunnen we ‘kerk zijn’, door naar elkaar om te zien, door hulp te vragen of te bieden, door verbonden te zijn tijdens het online liturgisch moment op zondagochtend, door elkaar te bellen of een kaartje te sturen. Als kerkenraad hebben we besloten om de kerk op woensdagmiddag een paar uur open te stellen als plek voor stilte, bezinning of gebed. U kunt een kaarsje branden, een voorbede vragen die indien gewenst zondagochtend wordt uitgesproken, of een gesprek hebben met één van de aanwezige vrijwilligers. Elders in Alleen Samen kunt u hier meer over lezen.

Gezondheid Esther

Het gaat steeds beter !
Maar, ik ben nog niet beter…
Op dit moment werk ik op maandag, woensdag en vrijdag, zowel in de ochtend als in de middag 2 uur per dag. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Goed luisteren naar mijn lichaam blijft belangrijk, en een uitdaging. De uren die ik werk verdeel ik over zowel de gemeente Oldemarkt als de gemeente Scherpenzeel – Munnekeburen. De bedrijfsarts houdt goed de vinger aan de pols. Het is fijn dat ik nu met enige regelmaat voor kan/mag gaan in de online vieringen.

Bereikbaarheid en contact

Heeft u behoefte aan een telefonisch gesprek, dan kunt u mij gerust bellen : 06 130 78 130. Ook is het mogelijk contact te hebben via Whatsapp. En mailen kan ook naar pastor.pgoldemarkt@gmail.com. Zelfs een ‘ouderwetse’ briefwisseling behoort tot de mogelijkheden.
Mocht ik niet in de gelegenheid zijn mijn telefoon direct te beantwoorden, spreek dan gerust een boodschap in. Ook de mail lees ik niet dagelijks, maar wel minstens 3x per week – het kan dus iets langer duren voor u antwoord krijgt.

Met vriendelijke groet,
Esther Pierik
Appelhofshoeve 34
8331 XS  Steenwijk
06 130 78 130
pastor.pgoldemarkt@gmail.com