PASTORPRAAT

Zomer

In deze week waarin we tropische temperaturen bereiken, mag ik weer kopij schrijven voor Alleen Samen. En ik realiseer mij dat ik deze juni maand precies één jaar in uw gemeente werkzaam ben. En met veel plezier en voldoening, kan u zeggen. Ik voel me er thuis!  (Al loop ik wel tegen de grenzen van één dag per week op). De komende juli en augustus maanden zijn wat rustiger wat betreft vergaderingen en bijeenkomsten, en geen diensten om voor te bereiden. Daardoor ontstaat er weer meer tijd en ruimte voor pastoraat. En voor vakantie 😉

Pastoraat en/of geestelijke begeleiding

Pastoraat of omzien naar elkaar, dat is iets wat in de Protestantse Gemeente Oldemarkt op vele manier plaatsvindt. Onderling in individuele gesrpekken of activiteiten, rond de eredienst op zondag, door ambtsdragers en door mij. Gesprekken of bezoeken die soms spontaan zijn, en soms afgesproken.  Maar altijd van belang, omdat het belangrijk is om als mens gezien, gehoord en gewaardeerd te worden.

Als mensen maken we van alles mee op onze levensweg. Vreugdevolle gebeurtenissen en verdrietige, momenten waarvoor we dankbaar zijn  en momenten waar we ons lang van kunnen afvragen of we op de juiste manier gereageerd hebben. Vragen en twijfels kunnen worden afgewisseld met vertrouwen en geloof. Ach ja, wij mensen zijn net mensen!

Wilt u iets delen van uw levensweg, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Wilt u een langer traject, dan kan geestelijke begeleiding ook een optie zijn. Meer informatie daarover in de folders in de kerk (Hadassa, praktijk voor geestelijke begeleiding)

Nascholing en bezinningsmiddag

Woensdag 5 juni had ik een verplichte nascholingsdag vanwege het preekconsent. Het was een inspirerende en leerzame dag, met in de ochtend eerst een college over de verschillende soorten gebeden, gevolgd door een praktijkverhaal van een predikant over de weg die hij ging van eerste tekstlezing tot (Paas)preek.

’s Middags waren er twee workshops, de eerste ging over het stellen van vragen in de preek en de tweede over het nieuwe liedboek en het zingen in de eredienst. We waren vooral bezig waren met ontdekken hoe je dat (niet) moet doen, daardoor heb ik er niet zoveel aantekeningen kunnen maken.

Maandag 17 juni  was ik de hele middag in Dalfsen voor een bezinningsmiddag over de ‘spiritualiteit van samen’. In de drie lezingen werd vooral het accent gelegd op het woord ‘samen’. De middag werd afgesloten met een korte dienst in de kerk.

Jaarthema seizoen 2019-2020

Na de zomer beginnen we weer met een nieuw jaarthema. Dit afgelopen seizoen was dat ‘een goed gesprek’. Voor het nieuwe seizoen is vanuit de landelijke PKN geopperd om dit te vervolgen met ‘een goed verhaal’. In overleg met de kerkenraden van zowel de protestantse gemeente Oldemarkt als de protestantse gemeente Scherpenzeel Munnekeburen hebben wij gekozen voor het thema ‘Talenten’. In de verschillende diensten en activiteiten, en in Alleen Samen zullen we op verschillende manier bij dit thema stilstaan.

In het volgende nummer (startzondag) meer informatie hierover.

Wilt u uw  Talent inzetten en heeft u ideeën, dan hoor ik het graag!

 

Verhaal bij het jaarthema ‘goed gesprek’

Deze laatste keer geen verhaal maar een gedicht, van Judith Herzberg.

ZIEKENBEZOEK

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.

Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

Vakantie

Van 12 juli tot en met 11 augustus hebben Henk en ik vakantie. Bij de voorzitter Herman Brouwer en de scriba Roel Smit is bekend welke predikanten in deze periode aanwezig zijn in dringende gevallen.

Bereikbaarheid

Tot 12 juli en vanaf 12 augustus ben ik weer bereikbaar via mail, telefoon of WhatsApp. In principe werk ik meestal woensdag of donderdag in/voor de gemeente Oldemarkt, maar u kunt mij op bovenstaande wijze dagelijks bereiken.

Met vriendelijke groet,

Esther Pierk

Pastor – kerkelijk werker (Pastor.pgoldemarkt@gmail.com)