PASTORPRAAT

Wegens ziekte van pastor Esther Pierik ontbreekt helaas de PASTORPRAAT in de Kersteditie van ALLEEN SAMEN 2019

Dankdag, November 2019

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één.

Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,

Tel ze alle en vergeet geen!

En je ziet Gods liefde dan door alles heen…

Dit lied (eigenlijk is dit het refrein van het lied ‘Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit’) zong ik regelmatig met bewoners in het verpleeg-verzorgingshuis. Want er is vaak zo veel om dankbaar voor te zijn. Ook, zelfs, als we het zelf soms niet zien. En soms gingen we ze hardop noemen, om te ontdekken dat er veel is om dankbaar voor te zijn. En dat zit niet alleen in grote dingen, maar ook in het kleine. Het zit in blij zijn met wat je hebt, en in ruimte voor verwondering en ontzag. Dankbaarheid is als de olie in de raderen van het (geloofs)leven.

Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Vaak gaat het in (pastorale) gesprekken over wat we in het leven meemaken, en hoe we de balans houden tussen de Ander, de anderen en onszelf. 

Bij mij is de balans even zoek. Op advies van de huisarts heb ik mij tot eind november ziek gemeld.

Lectio Divina / Meditatiegroep

In oktober hebben we een bijzondere avond gehad waarbij we op de manier van de Ignatiaanse meditatie het verhaal hebben gelezen van het gevecht van Jakob bij de Jabbok.

De avond van november komt te vervallen i.v.m. mijn ziekte. 

Bijbelquiz

Op dinsdag 12 november organiseert de Protestantse Gemeente Scherpenzeel –Munnekeburen weer de jaarlijkse bijbelquiz. Een laagdrempelige, leerzame en gezellige avond met allerlei vragen over de Bijbel. Ook u als gemeenteleden van de PG Oldemarkt bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Tot 10 november kunt u zich (bij voorkeur via de mail) bij mij opgeven. Meer informatie in de Zondagsbrief. 

Engelen in de Bijbel

Het is de bedoeling dat ik op dinsdag 10 december een avond ga vertellen over Engelen in de Bijbel. Meer informatie volgt, maar dan weet u vast de datum.

Verhaal bij het jaarthema ‘Gaven en talenten’

De man die om vrede ging

De burgemeester maakte zich zorgen: ‘Waarom zijn de mensen in mijn stad zo ongelukkig?’ Een rondtrekkende fluitspeler zei: ‘Er is hier geen vrede.’

Toen riep de burgemeester iedereen bijeen op het dorpsplein en vroeg: ‘Wil er iemand vrede gaan zoeken?’ Een oude tuinman stond op.’Ik zal wel gaan.’ zei hij.

Een paar weken later was hij nog steeds niet terug. Zijn tuin stond vol onkruid. Zijn stokoude buurvrouw kon het niet meer aanzien. Met een hark en een schoffel ging ze aan de slag in de tuin van de buurman. Een paar moeders zeiden tegen hun kinderen: ‘Dat gaat niet, jullie de hele tijd gamen en die oude vrouw maar in de tuin werken.’ ‘Ach, dat wil ze toch zelf,’ mopperden ze.

Maar na een tijdje gingen ze toch stilletjes naar de tuin. Het werk viel best mee. Het werd zomer en alles groeide en bloeide. De jongens hadden meer hulp nodig. Hun vrienden wilden wel, maar niet als die of een ander er bij was. ’Ho ho’ riepen de jongens, ‘we hebben zoveel handen nodig dat het niet uitmaakt van wie ze zijn.

De tuin werd een juweeltje. De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was, en met de groenten en het fruit werd een groot feest gehouden. Tijdens dat feest kwam de tuinman eindelijk terug. ‘Ik heb nergens vrede kunnen vinden,’ zei hij, ‘maar het gekke is, de laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier als ik om vrede vroeg’.

Dwarse verhalen in Scherpenzeel

Op vrijdag 29 november 2019  speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de protestantse kerk van Scherpenzeel – Munnekeburen (Grindweg 139 Scherpenzeel Friesland.)  

De voorstelling begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van de Bijbelboeken Genesis naar Openbaring, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. 

Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis, een gift na afloop van de voorstelling wordt op prijs gesteld. 

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik
Pastor – kerkelijk werker
Appelhofshoeve 34
8331 XS Steenwijk
06 130 78 130
pastor.pgoldemarkt@gmail.com