PASTORPRAAT

Pastorpraat (Alleen Samen 2019-2, PASEN)

Pastorpraat

Pasen, een nieuw begin

Dat is het thema waar we al veertig dagen mee bezig zijn, een nieuw begin. Ik moet daarbij steeds denken aan het gedicht ‘Herbegin’, dat in één van de gangen van het klooster van de Zusters van Bethanië in Loppem (B) hangt. Een van de zusters heeft het geschreven toen ze na een lange tijd van leven en werken in het buitenland weer terugkwam in het moederklooster.

Herbegin

Indien je moe bent

en de weg je lang schijnt,

indien je merkt dat je

je vergiste van richting.

Laat dagen en uren niet

leeg voorbijgaan,

…herbegin

Als je leven je zinloos lijkt,

als je al teveel ontgoocheld bent

door dingen en mensen.

Zoek niet naar het waarom,

…herbegin

Wanneer je getracht hebt

te beminnen en van nut te zijn.

Wanneer je je armoede

en je grenzen hebt ervaren.

Laat toch je taak niet

halfvoltooid achter

…herbegin

Indien anderen verwijtend

naar je kijken.

Indien jij hen ontgoocheld

of gehinderd hebt.

Wordt niet opstandig,

vraag hun niets

…herbegin

Want de boom gaat weer botten

en vergeet de winter,

de rozelaar gaat weer bloeien,

zonder te vragen waarom,

de vogel bouwt zijn nest,

zonder te denken aan de herfst

want leven is hoop

en altijd weer herbeginnen

Pasen is het feest van het Herbegin! En vanaf deze plaats wensen Henk en ik u dan ook goede en gezegende Paasdagen toe.

Pastoraat en/of geestelijke begeleiding

Pastoraat, een ‘goed gesprek’ van hart tot hart, over geloven en kerk, over het leven en haar vreugde of verdriet. Over het zoeken naar of het vinden van G’d. In een pastoraal gesprek kan er van alles aan bod komen. Ruwweg zou je kunnen zeggen dat pastoraat gaat over (jo)uw weg met G’d.  

In geestelijke begeleiding ligt het onderscheid net anders, dan gaat het over G’ds weg met (jo)u. Dat vraagt een andere kijkrichting, en daardoor is het gesprek ook anders.

Een ander onderscheid is dat pastoraat meer aanbodgericht kan zijn, hoewel u natuurlijk altijd om een gesprek kunt vragen. En geestelijke begeleiding is altijd vraaggericht. U heeft een vraag, b.v. hoe kan ik mijn geloof versterken, hoe ga ik om met de moeilijke dingen op mijn levensweg, en naar aanleiding van zo’n vraag volgt er een cyclus van 6 of 7 gesprekken in het kader van geestelijke begeleiding.

Heeft u behoefte aan een ‘goed gesprek’ of aan geestelijke begeleiding? Neem dan vooral contact met mij op! In de kerk liggen folders van *Hadassa* over geestelijke begeleiding.

Liturgisch jaar

Zoals beloofd in dit nummer van Alleen Samen meer informatie over de laatste week in de Veertig Dagen tijd, de week van Palmzondag tot Pasen.

Deze week wordt ook wel ‘Stille week’ of ‘Goede week’ genoemd. Ook ‘Passie week’ is wel een gebruikte term.

Het begint op de Palm en Passie zondag, de laatste zondag voor Pasen.

Op deze zondag  wordt in veel kerken zowel de intocht van Jezus herdacht (Palm) als het ‘heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (Passie).

De dagen erna, van maandag tot en met woensdag, zijn er veel kerken die ’s avonds korte gebedsdiensten houden. Ook in Oldemarkt is dat het geval, en u bent van harte welkom om één of meerdere van deze diensten bij te wonen.

De donderdag wordt in Nederland ‘Witte Donderdag’genoemd.

Niet omdat de liturgische kleur dan wit is, in Duitsland bijvoorbeeld wordt deze dag ‘Grüner Donnerstag’ (Groene Donderdag) genoemd, maar traditioneel was het gebruik ontstaan om crucifixen en andere beelden in de katholieke kerk met een wit kleed te bedekken.

In veel kerken wordt dan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen herdacht. Voordat de leerlingen gaan eten, wast Jezus hen de voeten en vertelt ze elkaar trouw te blijven.

Later gaan ze naar de Hof van Getsemane, waar Jezus verraden wordt door Judas met een (Judas)kus.

De dag na Witte Donderdag wordt Goede Vrijdaggenoemd.

Goede vrijdag is de dag waarop volgens de geschriften Jezus op de Calvarieberg of Golgotha nabij Jeruzalem ter dood werd gebracht door middel van kruisiging.

Pilatus ziet aanvankelijk geen reden om Jezus ter dood te brengen maar wordt daartoe opgeroepen door het volk waarop hij zijn handen in onschuld wast.

Vroeg in de ochtend wordt Jezus gekruisigd, hangende tussen twee moordenaars.

Het lijden van Jezus, met wie de spot wordt gedreven door Romeinse soldaten, en de uiteindelijke dood is het centrale thema van Goede Vrijdag.

De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit dat Jezus zich opofferde voor de mensheid ter verzoening van de door de mensen met God en ter vergeving van de door mensen begane zonden.

Jozef van Arimathea zorgt er uiteindelijk voor dat Jezus in een graf wordt gelegd.

Stille Zaterdag, ook wel aangeduid als Paaszaterdag of Sabbatum Sanctum is de zaterdag volgende op goede vrijdag en voorafgaand aan Paaszondag. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd.

De naam stille zaterdag is afgeleid van het feit dat op die dag de klokken niet worden geluid en de kerken niet worden versierd.

Op Stille zaterdag herdenken we het feit dat Jezus dood in het graf lag.

Ook op Stille zaterdag is er een lezingendienst.

Daarna is het Pasen.Pasen is het belangrijkste Christelijke feest.

Pasen is de dag waarop de Christenen vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de derde dag nadat hij is gekruisigd op goede vrijdag. Waar op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht, wordt met Pasen zijn opstanding of verrijzenis uit de dood gevierd. Dit gedenken en vieren hoort bij elkaar. De gebeurtenissen van Goede Vrijdag  zijn niet het einde van Jezus’ leven. Hij overwon de dood, een gebeurtenis die menselijkerwijs niet te bevatten is. En één met grote gevolen. Want de dood heeft niet langer het laatste woord. Er is leven na de dood. Daarom mogen we met Pasen vieren dat er een nieuw begin is. Dat G’d een nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Bereikbaarheid en contact

Meestal werk ik op woensdag of donderdag voor de Protestantse Gemeente Oldemarkt. Op maandag en afwisselend op woensdag of donderdag werk ik voor de gemeente Scherpenzeel – Munnekeburen. De dinsdag en vrijdag ben ik (meestal) vrij. Toch komt het regelmatig voor dat ik op een van deze dagen aan het werk ben, dat compenseer ik dan op een andere dag, bij voorkeur in dezelfde week. Voor u betekent dit dat u mij dagelijks kunt bellen of appen (06 130 78 130) of mailen (pastor.pgoldemarkt@gmail.com). Wanneer ik niet in de gelegenheid ben te telefoon te beantwoorden, of telefonisch in gesprek ben, wordt u doorgeschakeld naar mijn voicemail. Spreek gerust uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u terug.

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik, pastor – kerkelijk werker