PASTORPRAAT

Pastorpraat Veertigdagentijd 2021

Jaarthema ‘het goede leven’

Het goede leven, leven in G’ds licht…
Wat betekenen deze woorden anno nu wanneer velen het leven niet als ‘goed’ ervaren en in de duisternis van de tijd ‘G’ds licht’ niet zien?

We missen veel.
We missen het dat we niet meer op zondagmorgen naar de kerk kunnen.
We missen het samen zingen in de diensten.
We missen het ontmoeten van elkaar voor en na de dienst.
We missen de verbondenheid met elkaar.
Die arm om de schouder, die glimlach of knipoog.
En ook het wel en wee en onderling meeleven met de ander.

Wat blijft er nog over?
De kerkdiensten die online worden uitgezonden en die kunt beluisteren via kerkdienstgemist.nl, of bekijken via Facebook.
Het kerkblad ‘Alleen samen’ dat hier weer voor u ligt blijft.
De telefoongesprekken blijven.
Een enkele ontmoeting, in de tuin of op straat en soms in huis.
Gesprekken met mensen die onverwacht de diepte in gaan.
Gesprekken met G’d in de vorm van een gebed.
De bloemen die elke zondag aan iemand gegeven worden die wel een teken van meeleven of groet vanuit de kerk kan gebruiken.
Berichten, foto’s of filmpjes, soms hele gesprekken via Whatsapp.

Maar het belangrijkste dat overblijft: het Licht van G’d!
Dat Licht wat soms ineens door het donker van deze tijd heen breekt.
Dat Licht waardoor het leven en de stilte net iets gemakkelijker wordt.
Een bemoedigende Bijbeltekst die je ontvangt via de social media, of op een kaartje dat door de bus wordt gedaan, kan een lichtpuntje zijn.
Zo is de Eeuwige aanwezig bij ieder van ons, ook tijdens deze pandemie.

Zo zie je soms even in je leven, zomaar iets van G’d.
Een hand die je wenkt, als je niet durft te gaan.
Een stem die roept als je aarz’lend blijft staan.
Een woord dat je raakt, dat je moed geeft en kracht.
Een kans die je krijgt, die je nooit had verwacht.
Een mens die je zegt: toe, je kunt het, komaan.
Een droom die je helpt om weer verder te gaan.
Soms zie je even in je leven, zomaar iets van G’d.
Even iets, even iets van G’d.

Pastoraat
Pastoraat is wel eens omschreven als de bloedsomloop van de gemeente. Er zijn veel vormen van pastoraat. De kerkdienst is er één van. Net als, wellicht de bekendste, het bezoekwerk, waar een gesprek ‘van hart tot hart’ kan plaatsvinden. Samen spreken, samen bidden en Bijbellezen, en samen zoeken naar G’ds weg met jou in het leven. Of jouw weg met G’d in je leven, dat kan ook.
In pastorale gesprekken gaat het vaak over allerlei onderwerpen, over alles wat ons raakt, bezig houdt of zorgen baart. Ook de vreugde en dankbaarheid kan uitgesproken worden. Pastorale gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Ook zonder dat het geloof ter sprake komt, kan een gesprek pastoraal zijn.
Heeft u behoefte aan een gesprek, telefonisch of thuis, laat het me dan weten. Op moment gebeurt dit voornamelijk op afspraak, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook is het mogelijk om samen te wandelen en al wandelend te spreken over wat ons bezig houdt.

Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag 17 februari en eindigt op Paasmorgen 4 april, is een tijd van inkeer en bezinning. Je kunt daar op verschillende manieren vorm aan geven. Een studiegenoot van mij gaat in deze periode altijd vasten, dat wil zeggen, ze eet geen boter en beleg op haar brood, en geen tussendoortjes. Anderen vasten door zich te onthouden van social media. En weer anderen sturen in deze tijd elke dag een kaartje naar iemand die ze (zijdelings) kennen en wel een bemoedigend woord kan gebruiken.

Zelf wil ik vanaf Aswoensdag wekelijks een tekst delen (of een gedicht, of een gedachte) en in de stille week (van Palmzondag tot en met Pasen) dagelijks. Deze wil ik per mail of app verspreiden. Wilt u meelezen? Mail of app mij dan, zodat ik u kan toevoegen aan de lijst. Heeft u geen mailadres of mobiele telefoon, maar wilt u wel meedoen, laat het me dan even weten, dan krijgt u een en ander op papier.

Stilte wandeling
Elk jaar organiseer ik in de Adventstijd en in de Veertigdagentijd een stilte wandeling. Vanwege de corona maatregelen is dat dit jaar in een iets andere vorm.
In de Adventstijd heb ik, met één persoon en netjes op anderhalve meter afstand van elkaar, een stilte wandeling mogen maken door de Veenpolder. Tijdens deze wandeling stonden we stil bij het leven van Maria, de moeder van Jezus.

Ook in de komende 40 dagen tijd wil ik graag weer met u wandelen.
Afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen met één of misschien iets meer personen.
Deze wandeling zal plaatsvinden op zaterdag 6 maart en/of zaterdag 20 maart. In overleg is een andere dag of datum ook mogelijk. Doet u mee? Laat het mij dan even weten via de telefoon, whatsapp of mail. Mijn contactgegevens vindt u hieronder bij het kopje contact en bereikbaarheid.

Facebook pagina / website
Sinds januari zijn we aan het experimenteren om de zondagse kerkdiensten niet alleen met geluid, maar ook met beeld uit te zenden. Daarbij is alleen het liturgisch centrum met de ouderling en voorganger in beeld. Dit doen we via Facebook. Ook als u geen lid bent van Facebook, maar wel een internetverbinding heeft, kunt u meekijken. We zijn nog aan het puzzelen hoe we het geluid van zowel de microfoon(s) als het orgel kunnen verbeteren. Tips en reacties zijn dan ook welkom.
Het is aardig om te zien dat we sinds we hiermee begonnen zijn 7 meer ‘vind ik leuks’ hebben gekregen en 15 meer ‘volgers’.

Zelf ervaar ik toch een gevoel van saamhorigheid als ik rechtstreeks meekijk en zie wie er nog meer ‘online’ zijn en meekijken. Het voelt een beetje alsof je samen in de kerk zit, al zit je thuis op je eigen bank.
Heeft u berichten die geschikt zijn om op de Facebook pagina te plaatsen, dan kunt u die doorgeven aan René de Boer of aan mij.
Sinds januari hebben we een nieuwe website beheerder, Peter Visser heeft deze taak van Paul Kempers overgenomen. Berichten geschikt voor op de website kunt u aan hem doorgeven.

Het goede leven; verhaal bij het jaarthema

De goede sfeer
De abt van het klooster maakte zich zorgen over de sfeer onder zijn monniken. Hun ijver verflauwde, zowel bij het werk als bij het bidden. Bovendien was de liefde onder de broeders ver te zoeken.
Ten einde raad ging hij naar een wijze die tot ver in de omtrek geroemd werd.
‘Wat moet ik doen om de sfeer in mijn klooster te verbeteren?’, vroeg hij aan de man. Deze begon te bidden. De abt wachtte.
Na een tijd zei de wijze man tegen de abt: ‘Ga terug naar uw broeders en wees blij. Ik heb vernomen dat Jezus in uw klooster is komen wonen.’
De abt keerde terug, verwonderd over wat de wijze gezegd had.
In het klooster aangekomen riep hij de monniken bijeen en zei: ‘Ik heb vernomen dat Jezus onder ons is.’
Vanaf dat moment veranderde de instelling van de broeders. Hun werklust, hun dienstbaarheid en hun onderlinge liefde, waren als nooit tevoren. Want sindsdien zag elke monnik Jezus in de ander…

Uit: Een parel voor elke dag, 366 verhalen om bij stil te staan.

Bereikbaarheid en contact
Meestal werk ik op woensdag of vrijdag in/voor de protestantse gemeente Oldemarkt.
Over het algemeen ben ik alle werkdagen bereikbaar via de telefoon en Whatsapp of per mail. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon direct te beantwoorden, dan kunt u een boodschap inspreken en bel ik u zo nodig terug. Vergeet dan niet ook uw telefoonnummer in te spreken wanneer deze verborgen is.
Mijn telefoonnummer is 06 130 78 130 en mijn mailadres is
pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik, pastor-kerkelijk werker