PASTORPRAAT

Pastorpraat (uit Alleen Samen 2023 nr. 5)

Bij het jaarthema ‘Ga je mee’
Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Adventszondagen, maar na de zomerperiode beginnen we wel met een nieuw jaarthema. We sluiten hiermee aan bij het landelijke thema vanuit de Protestantse Kerk Nederland. Dit jaar is dat ‘Ga (je) mee? Samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde.’
Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Ik ben nog aan het nadenken hoe we dit thema (verder) vorm gaan geven.

Pastoraat en Geestelijke Begeleiding
In antwoord op het jaarthema ‘ga je mee’ zeg ik ten aanzien van pastoraat en/of geestelijke begeleiding ‘mag ik komen?’. Ik kom graag (op afspraak) bij u langs om samen in gesprek te gaan over het leven, over geloven, over de levensweg die u bent gegaan. Misschien sta jij of staat u op een kruispunt in deze weg, of heb je / u ontdekt dat je je op een doodlopende weg bevindt. En hoe verder? Misschien ben je ook ‘draken en krokodillen’ (zie meditatie) tegengekomen, of is er angst voor wat er om de hoek op de loer kan liggen.
Het is goed om daar (in vertrouwen) samen over na te denken en te spreken. Neem gerust contact op wanneer u of jij daar behoefte aan hebt.

Gebedsavonden voor vrede in Oekraïne en wereldwijd
Na de zomerstop pakken we deze avonden weer op. Op donderdag 21 september bent u van harte welkom in ons kerkgebouw. Van 19.30 tot ca. 20.00 uur komen we samen met gemeenteleden van de katholieke parochie en de hervormde gemeente, om stil te zijn, te zingen en een kaarsje aan te steken.
Dit doen we steeds op de derde donderdag van de maand, dus na 21 september op 19 oktober en 16 november. De locatie wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Verhaal over Psalm 23
Er was eens een acteur die bekend was om het brengen van klassiekers en veel roem vergaard had met zijn voorstellingen van Shakespeare. Op het einde van zijn one-man-shows besloot hij altijd de voorstelling met het voordragen van Psalm 23. ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets…’ sprak hij op indrukwekkende wijze. Het publiek zat telkens muisstil en gaf een donderend applaus wanneer de Psalm ten einde was. Maar op een avond, net voor hij aan Psalm 23 wilde beginnen, sprong een jongeman in het publiek op en vroeg of híj die avond de Psalm mocht voordragen. Verbaasd over dit ongewone verzoek, nodigde de acteur de jongeman op het podium. Met zachte stem begon de jongeman de Psalm te bidden. Toen hij dat gedaan had, was er geen applaus. Er was geen staande ovatie zoals op andere avonden. Maar de mensen waren zo ontroerd door de jongeman dat sommigen tranen in hun ogen hadden. Verbaasd over wat hij gehoord en gezien had, vroeg de acteur aan de jongeman: ‘Ik heb jaren ervaring in het brengen van Psalm 23. Ik versta de kunst van het voordragen en toch heb ik nog nooit een publiek zo weten te raken als jij vanavond. Wat is je geheim?’ ‘Wel, mijnheer,’ antwoordde de jongeman, ‘u kent de Psalm, maar ik ken de Herder’.

Uit ‘Woorden en verhalen die er toe doen’ Annemiek Wijker – Hoedjes en Kees Maas

Bereikbaarheid en contact
Meestal werk ik op maandag, dinsdag en vrijdag, één van deze dagen is voor de PG Oldemarkt. De andere twee voor de gemeente Scherpenzeel – Munnekeburen. Het wisselt per week welke dag ik voor Oldemarkt reserveer.
U kunt mij in principe alle werkdagen bereiken via de telefoon of app op nummer 06 130 78 130, en via de mail op het mailadres pastor.pgoldemarkt@gmail.com (en in dringende gevallen ook in het weekend).
Ik ben niet altijd in de gelegenheid de telefoon direct te beantwoorden, wanneer u uw naam en evt. telefoonnummer inspreekt bel ik u terug.

Met vriendelijke groet,
Esther Pierik, pastor-kerkelijk werker