PASTORPRAAT

Pastorpraat juli 2024

Jaarthema; terugblikken en vooruitkijken
Het afgelopen seizoen was het jaarthema ‘Ga (je) mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’ Tijdens de gemeentezondag op 26 mei hebben we dat afgesloten met het thema ‘Kom in beweging’.

Na de zomer is er een nieuw, landelijk, jaarthema. Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk. In het volgende nummer van Alleen Samen zal ik daar meer over schrijven.

Nu leven we in de zomertijd, vaak een periode van even opademen, van ademruimte. Tegelijk leven we in een tijd van veel spanningen; oorlogen, politieke spanningen, onzekerheden met betrekking tot de toekomst, conflicten en (dreigende) escalaties. Het is een tijd van onbehagen – en dat doet wat met je. Het leidt tot veel angst in onze samenleving. En wat blijft dan overeind? Welke waarden en normen in je leven gaan misschien wel buigen, maar zullen niet barsten? Welke woorden houden je staande en gaande? Zwijg je uit angst? Spreek je vanuit je hart? En hoe zorg je voor je ziel? Waar vind je nog vrede?
Indringende vragen, die u/jij wellicht herkent in het eigen leven.
Wat mij helpt is vertragen en verstillen. Mij niet laten voortdrijven door de waan van alledag, door de onrust – in mijzelf of in de cultuur of samenleving. Niet hollen van het een naar het ander, maar bewust verlangzamen. Te leven met aandacht, aandacht voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor je omgeving en aandacht voor God.
En na het vertragen probeer ik te verstillen. De stilte te zoeken, soms letterlijk wanneer ik over ‘de Kamp’ wandel. Soms figuurlijk, door de stilte in mijn hart op te zoeken.
Nu is ‘verstillen’ wel wat anders dan maar gewoon stil zitten. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer ik stil zit te zitten – vliegen mijn gedachten alle kanten op. Wat mij helpt is dan een mooie tekst te lezen, b.v. in het Liedboek, waarin behalve veel liederen ook gedichten en gebeden te vinden zijn. Dan kan een enkele zin mij al helpen om tot rust te komen, en weer op te laden. Zo las ik onlangs een aantal verzen uit het gedicht ‘Voor onderweg’ van Nico Vlaming: ‘… te zijn / wie ik mag zijn, aanvaard door j/Jou, Aanwezige…’ Dergelijke woorden kunnen dan gedurende de dag met mij meegaan, waardoor ik ook in een drukke omgeving tóch kan verstillen, kan opademen.
Op deze plaats wens ik u alvast een goede zomertijd toe.

Pastoraat
In het vorige nummer van Alleen Samen schreef ik dat je pastoraat kunt vertalen met ‘omzien naar elkaar’. Het zijn soms kleine maar vaak heel waardevolle contacten. Een bezoek of kaartje bij de hoogte- of dieptepunten in het leven, het bidden voor en misschien wel met elkaar. Pastoraat is een groot goed. Je inzetten voor de ander, zonder dat er na afloop een rekening komt. In vertrouwen spreken over thema’s die er echt toe doen, zoals verdriet, trouw, liefde, geloof en dood. In het pastoraat is daar tijd en ruimte voor. En ik ben heel dankbaar dat ik vanuit mijn werk in onze gemeente hier tijd en ruimte voor beschikbaar heb. Neem gerust contact op, ik bén er voor!

Praatje met de pastor (een proef)
I
k ben blij u te mogen vertellen dat het ‘praatje met de pastor’ een vervolg krijgt. Niet langer meer ‘een proef’, maar voortaan zal ik in principe elke tweede dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in ’t Achterhuus aanwezig zijn.
Voor een praatje en een kop koffie, een luisterend oor of gevouwen handen.
Van harte welkom op dinsdag 13 augustus, 10 september, 8 oktober en 12 november.

Gebedsavonden voor vrede
Op dit moment hebben we een zomerstop. In september starten we de avonden weer op, steeds op de derde donderdag van de maand, van 19.30-20.00 uur. Locatie wordt via het Zondagsnieuws bekendgemaakt.
Op de website van Petrus vond ik het volgende gebed voor Gaza en Israël:

Barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden,
en de weg van vergeving te gaan.

Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaatsmaakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.

Wij bidden voor onschuldige slachtoffers:
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.

Wij bidden: maak uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor de verhalen van allen
en allen uw gaven delen in eenvoud en vreugde.

Terugblik op de boekpresentatie
Wat hebben we een mooie middag gehad eind mei, toen ik mijn boek ‘Opstaan in Levenskracht – een manier van omgaan met verlies’ mocht presenteren in de kerk in Scherpenzeel. Een middag met een bijzondere sfeer, geanimeerde gesprekken, mooie verhalen en bijzondere bijdragen. Bijna 75 mensen waren aanwezig – waaronder een heel aantal uit Oldemarkt. Voor geïnteresseerden is het boek te bestellen via de uitgever (Boekscout), bij de boekhandel en uiteraard ook bij mij. Ik ben heel dankbaar dat deze manier van omgaan met verlies in je leven zo meer bekendheid krijgt, en ik hoop dat het velen tot steun, troost en bemoediging kan zijn.

Discussie over het ambt / Protestantse kerk krijgt predikant, pastor en kerkelijk werker.
Mogelijk heeft u het gevolgd via de krant of de social media. In de landelijke PKN kerk is onlangs op de synode, na een jarenlange discussie over het ambt, besloten dat kerkelijk werkers ook dienaar van het Woord kunnen worden. Concreet veranderd hiermee voor mij en voor u niets. Ik ben en blijf ‘pastor’, maar het is fijn dat er nu eindelijk, na ruim 20 jaar discussiëren, een formeel besluit genomen is.
Er zijn op dit moment ongeveer 1500 predikanten en 650 kerkelijke werkers binnen de PKN. Van de kerkelijke werkers hebben er 148 een preekconsent, van wie er 40 net als ik als pastores in gemeenten werkzaam zijn. Eén van de voorwaarden die hieraan verbonden is, is de permanente educatie. (Mijn boek is daar een voortvloeisel van, en later dit jaar hoop ik nog een cursus te gaan volgen) Er is een begeleidingscommissie aangesteld die zorgdraagt voor verdere uitwerking en implementatie. Zij zal waarschijnlijk in november van dit jaar hierover rapporteren wanneer de synode opnieuw bij elkaar komt. Wordt vervolgd…

Verhaal
De taal van de stilte
Twee vrienden bleven maar ruzie maken. Eén van hen ging raad vragen aan een bekende, wijze man. Nadat hij geluisterd had zei de wijze: ‘Je moet leren luisteren naar je vriend.’
Een maand later kwam de man opnieuw bij de wijze en zei: ‘Ik heb goed geluisterd naar alle woorden die mijn vriend gezegd heeft.’
Toen zei de wijze met een glimlach: ‘Ga nu terug naar je vriend, en luister nu ook naar elk woord dat hij níet heeft gezegd.’
Uit: Een parel voor elke dag, 366 verhalen om bij stil te staan.

Bereikbaarheid en contact
In principe werk ik op maandag, dinsdag en vrijdag. Wekelijks is één van deze dagen bestemd voor mijn werk in en voor de Protestantse Gemeente Oldemarkt. U kunt mij over het algemeen alle dagen telefonisch of via whatsapp bereiken. Ik ben niet altijd in de gelegenheid de telefoon direct te beantwoorden – wilt u terug gebeld worden spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Ook de mail lees ik op bovenstaande dagen. U kunt me bereiken via 06-13078130 en via pastor.pgoldemarkt@gmail.com.

Hartelijke groet, ook namens Henk

Esther Pierik, pastor – kerkelijk werker

Pastorpraat mei 2024

Jaarthema Ga mee…
Een beetje Bijbellezen uit de kinderbijbel
Als kind ben ik opgegroeid met de kinderbijbels van Anne de Vries, eerst het ‘kleutervertelboek’ en later het oude en nieuwe testament. Voor onze kinderen kozen wij destijds de Kijkbijbel.
Tegenwoordig zijn er alleen al in het Nederlands bijna 2000 verschillende kinderbijbels – zo leert een snelle zoekopdracht op internet. Hoe kies je er dan één die past bij de belevingswereld van jou, en bij die van je kinderen of kleinkinderen?
Ook je eigen ervaring en wat de Bijbel en de verhalen daarin voor je geloof betekenen, hebben invloed op deze keuze.
En natuurlijk is het kiezen van een passende kinderbijbel afhankelijk van de leeftijd van je (klein)kinderen, maar er zijn nog andere vragen die je kunt stellen voor je kinderbijbel kiest.
Is de bijbel bedoeld om voor te lezen, of wil je dat je kind zelf leest.
Wil je een uitgebreide bijbel of alleen de kernverhalen?
Met of zonder plaatjes? Ligt het accent op de illustraties of op de tekst?
En hoe zit het met de (theologische) visie achter een bijbel?
Globaal gesproken kun je onderscheid maken in twee manieren:
– de vertelwijze die de oorspronkelijke tekst zo nauwkeurig mogelijk wil overbrengen
– de bedoeling van een verhaal zo dicht mogelijk bij het kind brengen. Hierin wordt vaak ook uitleg en interpretatie meegegeven.
Je kunt b.v. het Paasverhaal lezen. Hoe wordt het verteld? Staat Jezus alleen maar op in de dromen en gedachten van de leerlingen? Of is er sprake van een werkelijke ontmoeting met de levende Heer (ook al is Hij anders dan anders)? Wordt het geheim van de opstanding respectvol en eerbiedig of ‘plat realistisch’ verteld?
Kies daarin ook waar je jezelf het beste bij voelt, want je kunt niet iets overdragen of vertellen waar je zelf niet achter kunt staan.

De Bijbel is geen kinderboek. Ook voor volwassenen is de Bijbel soms moeilijk te begrijpen. Toch vinden veel mensen de Bijbel wel een heel boeiend boek. Want bijbelse verhalen laten zien hoe God met mensen omgaat en hoe mensen omgaan met God. Ze helpen om God te leren kennen. En daarin kunnen we kinderen laten delen. Dat kan met een kinderbijbel, en dat kan ook met sleutel- of spiegelverhalen. In zo’n verhaal wordt een onderdeel van een bijbelverhaal of een bijbels thema verteld. Het verhaal bij het jaarthema is vaak zo’n sleutelverhaal.
Ook zijn er prachtige prentenboeken, waarin bijvoorbeeld begrippen als liefde, verdriet, vertrouwen of delen worden verbeeld.
Net als bij het kiezen van een Bijbel voor jezelf, is het ook bij een kinderbijbel van belang om te kijken naar wat je aanspreekt, wat je prettig vindt lezen (let daarbij ook op lettergrootte) en wat je vindt van de eventuele illustraties.

Pastoraat
Wat is pastoraat?
Vaak wordt pastoraat vertaald met ‘omzien naar elkaar’. Je loopt niet aan elkaar voorbij, maar ziet de ander. Met aandacht voor wie hij of zij is. In de Bijbel kunnen we lezen over verschillende ontmoetingen van Jezus met mensen waaruit blijkt dat Hij de ander ziet én met ontferming bewogen is. Dat zou je kunnen omschrijven als zien met de ogen van je hart. Omzien naar elkaar is iets wat je vaak al vanzelfsprekend doet, als je je hart laat spreken en leeft met open ogen. Als je zo elkaar kunt ontmoeten kan de ander in jou – en jij in de ander – iets van God ervaren.
Graag kom ik met jou of u in gesprek over wat je bezighoudt. Op de gemeenteavond bleek (uit het verslag) dat het soms als lastig wordt ervaren contact met mij op te nemen. Dat hoeft niet, want daar ben ik voor in uw gemeente.

Praatje met de pastor (een proef)
De afgelopen maanden ben ik als proef de tweede dinsdag van de maand in ’t Achterhuus geweest, om zo ieder de gelegenheid te bieden even in contact te komen. De eerste keer gaf het mij de gelegenheid om kopij te schrijven, de tweede keer heb ik verschillende telefonische gesprekken gevoerd en kwam er ook iemand langs om even het hart te luchten.
De derde ochtend zal zijn op 14 mei, van 9.30 tot 10.30 uur ben ik aanwezig om iets te overleggen, te vragen of te regelen. Of om samen te spreken, een kop koffie te drinken, een beetje Bijbel te lezen of te bidden – net wat u of jij wilt.
Eind mei zullen we deze ochtenden in de kerkenraad evalueren, en besluiten of we hiermee doorgaan (of niet).
Van harte welkom in elk geval.

Gebedsavonden voor vrede
“Sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, zijn er gebedsavonden. Maar het lijkt wel of er sindsdien alleen maar meer oorlogen zijn. Hebben die avonden dan wel zin?”
Een vraag die u misschien wel herkenbaar in de oren klinkt. Maar dat ons gebed om vrede niet direct verhoord lijkt te worden, wil niet zeggen dat het niet gehoord wordt!
Een gebed van de Franse priester Abbé Pierre inspireert mij om toch vol te houden:

Ik zal blijven geloven
“Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest.
Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien.
Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen.
Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog.
Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis.
Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen.
En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen.
En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen.
En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien.
En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is.
Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen…
En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen”.
Abbé Pierre (1912 – 2007)

De volgende gebedsbijeenkomst is op donderdag 16 mei om 19.30 uur in ’t Achterhuus. Komt u ook?

Een beetje Bijbellezen, een verhaal
De dag dat de dominee ziek was
Om tien uur zou de kerkdienst beginnen, maar er gebeurde niets. Toen zei een meisje tegen haar vader: ‘Als de dominee niet komt, zal ik preken.’ Ze ging bij de microfoon staan en zei: ‘Ik zal jullie iets over God vertellen.’ Het werd stil in de kerk.
‘Als ik aan God denk, dan kijk ik naar alles wat Hij geschapen heeft. Hij laat de bomen en de planten groeien en ook de dieren: de paarden, de vogels, de egels en de mieren. Dat vind ik heel mooi. Als ik er naar kijk, dan lijkt het of ik God zie. Weten jullie ook iets over God?’
Een vrouw kwam naar voren: ‘In de Bijbel lees ik dat God een naam heeft en die naam betekent “Ik zal er zijn”. God is steeds bij, bij alles wat mensen doen. Dat weet ik, dat voel ik.’
Intussen was één van de jongeren opgestaan: ‘Ik weet niet wie God is, maar ik weet wel wie Jezus is. Jezus zei dat we elkaar moeten liefhebben. Hij zei ook dat we onze handen uit de mouwen moeten steken en niet alleen maar mooie praatjes moeten verkopen.’
Toen kwam er een man naar voren die zei: ‘In de Bijbel staat : waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden. Vandaag is de Geest van God, dezelfde Geest die ook in Jezus was, hier aanwezig. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’
En iedereen antwoordde: ‘Amen’.
Daarna gingen de mensen de kerk uit. Ze hebben nog heel lang nagepraat over de zondag dat de dominee ziek was.

Uit: een parel voor elke dag.

Bereikbaarheid en contact
Mijn vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. De woensdag en donderdag ben ik meestal vrij. Elke week werk ik 1 (wisselende) dag de Protestantse Gemeente Oldemarkt, de andere twee dagen voor Scherpenzeel – Munnekeburen.
Over het algemeen ben ik alle dagen wel telefonisch of via whatsapp bereikbaar, en mocht ik de telefoon niet op kunnen nemen, dan kunt u gerust een bericht inspreken (ik bel alleen terug wanneer er een bericht is ingesproken), of het op een later moment opnieuw proberen. Mijn telefoonnummer is 06-130 78 130 en mijn mailadres is
pastor.pgoldemarkt@gmail.com

En dan nog dit:
Opstaan in Levenskracht
Op 10 mei komt mijn boek ‘Opstaan in Levenskracht’ uit. Ik heb al een leesexemplaar mogen ontvangen van de uitgever, en het ziet er prachtig uit!
Het boek is gebaseerd op het christelijke verhaal van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Opstaan in Levenskracht betekent dat, nadat er iets in of aan ons is gestorven als gevolg van een verlies, en nadat we daarover hebben gerouwd en dit verlies in ons leven hebben verweven, we een nieuwe Levenskracht ontvangen, passend bij het leven dat we leiden en ons gevormd heeft mét dit verlies.

Zaterdagmiddag 25 mei is er een feestelijke boekpresentatie in de kerk in Scherpenzeel, van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur. (Kerk is open vanaf 13.30 uur)
Voorafgaand aan de presentatie zal Alice Brus, oncologieverpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, iets vertellen over stervensbegeleiding. Daarna zal Flip Boer mij interviewen over het boek. Na de overhandiging van het eerste exemplaar is het woord aan Marjan van Hal, predikant te Nijeveen, zij zal spreken over rouwverwerking.
Ook is er op deze middag gelegenheid om het boek aan te schaffen (€17,99, betaling per QR-code of cash). Ik zal het graag ter plaatse signeren.
In verband met de catering is het prettig als je je aanmeldt voor deze boekpresentatie. Dat kan via een speciaal mailadres:
opstaaninlevenskracht@gmail.com

Met vriendelijke groet, ook namens Henk,

Esther Pierik, pastor-kerkelijk werker