PASTORPRAAT

Pastorpraat maart 2024

Jaarthema Ga mee…

Een beetje Bijbellezen…
In het vorige nummer schreef ik over ‘een beetje bidden’, en hoe lastig we dat soms vinden. Kort erna werd ik gebeld door iemand die vertelde dat het bidden wel lukte, maar dat ze het zo lastig vindt om het Bijbel lezen vol te houden.
Dat is een bekend gegeven. Zeker wanneer boeken als Leviticus en Numeri gelezen worden, haken mensen af. In Leviticus zijn vele voorschriften voor het werk van priesters en levieten te vinden, en in Numeri allerlei wetten en regels.

Een tip die ik dan vaak geef is te beginnen in het Nieuwe of Tweede Testament, en nog specifieker met het Evangelie volgens Marcus. Dit is het kortste evangelie, en de vaart zit er in.
Ook het boek Psalmen kan een fijne manier zijn om te beginnen met Bijbel lezen.
In de psalmen komt van alles aan bod aan emoties en gedachten, en daarmee is het heel herkenbaar. Bovendien zijn de meeste Psalmen van een dusdanige lengte dat dit goed te lezen is. En wanneer u toe bent aan Psalm 119 is het wellicht een idee om deze Psalm in meerdere delen te lezen.

Een andere tip is om goed te kijken naar de vertaling waar je Bijbel in leest.
Er zijn heel veel verschillende Bijbelvertalingen; in de kerkdiensten lezen we meestal uit de NBV21, de Nieuwe Bijbel Vertaling uit het jaar 2021 (de opvolger van de NBV die uit 2004 stamt).
Maar ook de Bijbel in Gewone Taal wordt veel gelezen, de naam zegt het al, het is eenvoudiger taalgebruik en er wordt wat meer in uitgelegd.

Wanneer ik een dienst voorbereid en bezig ben met Bijbelstudie, pak ik vaak de Naardense Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling.
Ik geef hieronder een voorbeeldje van de tekst uit Johannes 20:1, over de Opstanding.

NBV21:          1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald.

BGT:               1Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was.

HSV:               1En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.

Naardense: 1 Maar op de eerste dag van de sabbatsweek komt Maria Magdalena vroeg, als het nog donker is aan bij de gedenkplaats en wordt gewaar dat de steen van de gedenkplaats is gehaald.

U ziet het wel, het zijn totaal verschillende vertalingen, allemaal vanuit dezelfde (Griekse) grondtekst.
Hoe komt dat?, vraagt u zich misschien af. Ik geef dan vaak het voorbeeld van de Engelse zin: ‘It’s raining cats en dogs’.
Zou je dit vanuit het Engels letterlijk vertalen dan kom je uit op ‘Het regent katten en honden’. Dat is geen goed Nederlands. Daarom kun je het ook vertalen met ‘Het regent heel hard’, of met ‘Het regent pijpenstelen’.

Het is helpend om een Bijbelvertaling te kiezen waarin u zich herkent.
Naast bovengenoemde mogelijkheden zijn er ook nog andere keuzes, dan is het goed om verschillende Bijbels in te kijken en wat zinnen te lezen. En ook te kijken naar de lettergrootte en de bladspiegel.
In het volgende nummer hoop ik in te gaan op de verschillende kinderbijbels die er zijn.

Pastoraat
Als ‘pastor’ in uw gemeente ben ik uiteraard beschikbaar voor ‘pastorale gesprekken’. Soms zullen we in die gesprekken samen bidden of Bijbel lezen, maar soms ook niet. Het is maar net hoe het gesprek verloopt en wat u zelf aangeeft. Een gesprek is niet pas ‘pastoraal’ wanneer een gebed of Bijbeltekst uitgesproken wordt.
Laat het me weten wanneer u een gesprek op prijs stelt!
In de gemeenteavond die op 21 maart is gehouden, hebben we ook over pastoraat gesproken.

Praatje met de pastor (een proef)
In de maanden maart, april en mei wil ik als ‘proef’ u en jou de gelegenheid bieden voor een ‘praatje met de pastor’. Op de tweede dinsdag van de maand 9 april en 14 mei ben ik van 9.30 tot 10.30 uur in ’t Achterhuus aanwezig.
Een moment om iets te overleggen, te vragen of te regelen.
Of samen te spreken, samen een kop koffie drinken of samen te bidden of een stukje uit de Bijbel te lezen, en daar samen over door te praten.
Het is allemaal mogelijk. Na deze drie maanden zal dit in de kerkenraad geëvalueerd worden om te kijken of we hiermee doorgaan of niet.
Inmiddels is de eerste ochtend geweest, en heb ik deze kopij kunnen schrijven onder het genot van een kopje koffie.

Gebedsavonden voor vrede
Al sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 houden we regelmatig gebedsbijeenkomsten in onze Protestantse Gemeente, de katholieke kerk of de hervormde kerk. Elke derde donderdag van de maand van 19.30 -20.00 uur komen we samen. We zingen, steken een kaarsje aan, lezen een gedicht of Bijbeltekst, we zijn samen stil en bidden. In alle eenvoud zijn het krachtige bijeenkomsten. Helaas nog steeds nodig, zeker nu er ook oorlog is tussen Israël en Hamas, en op zovele andere plaatsen in deze wereld.
Daarom: van harte welkom bij deze bijeenkomsten.
De datums en locaties worden bekend gemaakt via het Zondagsnieuws.

Een beetje Bijbellezen, een verhaal
Het brood van het leven
In de tijd dat Christenen in Rusland vervolgd werden was het streng verboden een Bijbel te hebben. Je was verplicht deze in te leveren.
Ergens was een vrouw die haar Bijbel niet wilde afgeven. Ze zei: “De kerken zijn al een tijd gesloten, maar ik wil thuis nog iets van Jezus hebben: zijn woord in de Bijbel.”
Op een dag, terwijl ze het deeg aan het kneden was om er een brood van te bakken, zag ze door het keukenraam de politie aankomen. Vlug nam ze de Bijbel, verstopte die in het deeg en schoof het deeg in de oven. De politie doorzocht het hele huis nauwkeurig, maar vond niets.
Toen ze weg waren en het brood gebakken was, haalde de vrouw het brood uit haar oven. Het kwam op tafel met een ongeschonden Bijbel er in.
Naar een verhaal uit ‘Een parel voor elke dag’.

Bereikbaarheid en contact
Mijn vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. De woensdag en donderdag ben ik meestal vrij. Elke week werk ik 1 (wisselende) dag de Protestantse Gemeente Oldemarkt, de andere twee dagen voor Scherpenzeel – Munnekeburen.
Over het algemeen ben ik alle dagen wel telefonisch of via whatsapp bereikbaar, en mocht ik de telefoon niet op kunnen nemen, dan kunt u gerust een bericht inspreken (ik bel alleen terug wanneer er een bericht is ingesproken), of het op een later moment opnieuw proberen. Mijn telefoonnummer is 06-130 78 130 en mijn mailadres is
pastor.pgoldemarkt@gmail.com

En dan nog dit:
Opstaan in Levenskracht
De afgelopen jaren heb ik met enige regelmaat gewerkt aan het herschrijven van mijn scriptie waarmee ik in 2019 de opleiding Geestelijke Begeleiding heb afgerond. Het resultaat is een boek geworden met de titel: “Opstaan in Levenskracht. Een manier van omgaan met verlies”.
Het boek is gebaseerd op het christelijke verhaal van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Opstaan in Levenskracht betekent dat, nadat er iets in of aan ons is gestorven als gevolg van een verlies, en nadat we daarover hebben gerouwd en dit verlies in ons leven hebben verweven, we een nieuwe Levenskracht ontvangen, passend bij het leven dat we leiden en ons gevormd heeft mét dit verlies.
Naar verwachting komt het boekje eind mei uit.

Als het allemaal lukt zal er op zaterdagmiddag 25 mei een feestelijke boekpresentatie gehouden worden in de kerk in Scherpenzeel. Ik ben druk bezig met het organiseren hiervan. Interesse? Dan kunt u dat doorgeven via het mailadres:
opstaaninlevenskracht@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik, pastor-kerkelijk werker