PASTORPRAAT

Pastorpraat (uit Alleen Samen 2021 nr. 7)

Jaarthema ‘Van U is de toekomst’
Sinds de opstartzondag in september hebben we een nieuw jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Juist in deze tijd waarin we nog steeds te maken hebben met een wereldwijde pandemie en alle onzekerheid die daar bij hoort is dit een prachtig thema. Wat de afgelopen periode ons geleerd heeft is, is dat het leven veel minder maakbaar is dan we dachten en graag zouden willen. We zijn ons (nog meer) bewust geworden van de kwetsbaarheid van het leven. Het heeft ons ook geleerd dat we dingen anders moeten doen dan in het verleden. En zeker de laatste maanden merken we dat hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid in onze samenleving wordt. Waar er in het begin van de pandemie nog een grote saamhorigheid te merken was, hebben we nu steeds meer te maken met polarisatie. De meningen over hoe om te gaan met deze crisis staan steeds meer lijnrecht tegenover elkaar. Het lijkt wel of we drukker zijn met het bestrijden van andere meningen dan met het bestrijden van het virus.

En dan dit jaarthema: Van U, van G’d, is de toekomst.
Dat betekent niet dat we er maar op los kunnen leven, en dat G’d het allemaal wel voor ons oplost. We hebben ook onze verantwoordelijkheid, in Bijbelse termen zijn wij rentmeester over de aarde, die ons geschonken om te bewerken en te bewaren – wat iets anders is dan verontreinigen en vervuilen. Maar het betekent wel dat uiteindelijk G’d het laatste woord heeft. En we mogen geloven en vertrouwen dat dit een woord van liefde is.

Jouw blik op de toekomst is ook bepalend voor hoe je nu in het leven staat. Kun je leven in vertrouwen? In het besef dat het leven door gaat, ook wanneer wij geen oplossing meer hebben? Of leef je met het idee van ‘na mij de zondvloed’; waarbij het niet uitmaakt hoe je de aarde achterlaat?

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een verschil kan maken, een negatieve zin, maar zeker ook in positieve zin. De manier waarop jij in het leven staat, doet er toe, kan verschil maken. Ook wanneer je dat zelf niet ziet. Lees maar het verhaal bij het jaarthema, wat een mooie illustratie hiervan is.

Kort geleden keken Henk en ik op zondagmorgen naar de BEAM kerkdienst op televisie. Daarin ging het over hoe G’d iets goeds kan maken in/uit het kwaad. De spreker Jurjen ten Brinke haalde het leven van Jozef, de zoon van Jakob aan. (uit het Bijbelboek Genesis) Heel kort, Jozef was het lievelingetje van zijn vader, maar werd gehaat door zijn broers. Op een dag mishandelden ze hem en verkochten hem aan een karavaan die naar Egypte ging. Daar kreeg hij uiteindelijk een functie aan het hof, maar ook kwam hij onterecht in de gevangenis terecht. Toen zijn onschuld werd ontdekt kreeg hij opnieuw een hoge functie. Vele jaren later kwamen zijn broers bij hem, en vroegen om voedsel want in hun land heerste hongersnood. Nog veel later kwamen zijn broers, en ook zijn vader, bij hem in Egypte wonen. Toen stierf hun vader, en de broers werden bang dat Jozef zich alsnog tegen hen zou keren en hen het kwaad zou vergelden dat zij hem hadden aangedaan. Het antwoord van Jozef inspireert mensen tot op de dag van vandaag: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch G’ds plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar G’d heeft dat ten goede gekeerd…. Wees dus niet bang.’ (Genesis 20:19-21)

Van U is de toekomst wil zeggen dat we mogen geloven en vertrouwen dat G’d het kwaad in de wereld en in ons leven ten goede zal keren.

Pastoraat of omzien naar elkaar
De kern van pastoraat is iemand het besef geven dat hij of zij gekend is in wat hij of zij meemaakt, en erkend wordt in wie hij of zij is. Ten diepste is ieder mens gekend bij de Eeuwige.
Als kerkelijk werker heb ik het voorrecht gemeenteleden te mogen bezoeken en met hen in gesprek te gaan over het leven in al haar facetten.
Samen nadenken over wat het betekent om te geloven, wat het wil zeggen gekend te zijn door G’d. Luisteren naar het levensverhaal en de levensvragen, zonder oordeel of oplossing. Het zijn vaak waardevolle ontmoetingen en gesprekken.
Niet alleen bij mensen die te maken hebben met ziekte, verlies of andere zorgen. Ook als alles ‘gewoon z’n gangetje’ gaat kan het prettig en zinvol zijn om met elkaar in gesprek te komen. En dat kan ook met een wijkouderling of diaken, of onderling. Spreek gerust iemand aan. Of bel, app of mail mij!

Geestelijke begeleiding
Vaak is pastoraat een incidenteel of kortdurend traject, waarin het gaat over uw/jouw leven met G’d, over geloven en hoe je dat doet in het dagelijks leven.
Geestelijke begeleiding heeft een ander uitgangspunt, en andere blikrichting.
In de Geestelijke Begeleiding is alle aandacht gericht op jouw relatie met G’d, en G’ds relatie met jou. En dat raakt heel de mens, in al zijn facetten. Dat betekent dat er van alles ter sprake kan komen.
Tegelijk is jouw relatie met de Eeuwige steeds de invalshoek.
Vaak begint Geestelijke Begeleiding met een vraag of een verlangen, bijvoorbeeld naar groeien in geloof of in gebed, naar de plaats van G’d in jouw persoonlijke levensverhaal, naar een manier om (anders) om te gaan met de Bijbel.
Ook kan het gaan over de zin van het leven, je relatie met G’d, of de dorre tijden die je soms in je (geloofs)leven kunt ervaren.
Na een eerste gesprek om te kijken of er van beiden kanten een ‘klik’ is, bespreken we de randvoorwaarden, zoals het aantal gesprekken (meestal 6 à 7) en de frequentie (elke 3 of 4 weken).
De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur. Het is mogelijk dat je, gaandeweg de begeleiding, ‘huiswerk’ krijgt. Dan kun je denken aan bepaalde oefeningen, lezen van teksten of schrijfopdrachten. Voor leden van de PG Oldemarkt zijn aan deze gesprekken geen kosten verbonden. Wil je meer informatie, bel of mail me gerust! Mijn contactgegevens staan verderop in dit kerkblad.

Meditatie avonden
Ook in het nieuwe jaar 2022 zijn er weer een aantal meditatieavonden.
Nadat we eerder steeds volgens de methode Lectio Divina (Langzaam, Liefdevol, Luisterend, Lerend Lezend) een tekst centraal stelden, zijn we dit seizoen meer aan het experimenteren met verschillende vormen van christelijke meditatie. Het zijn steeds waardevolle avonden.

Als de corona maatregelen het (weer) toelaten, hopen we bij elkaar te komen op:
Maandag 31 januari 19.30 uur
Dinsdag 22 februari 19.30 uur
Woensdag 16 maart 19.30 uur
Donderdag 28 april 19.30 uur

We zijn met een heel klein groepje, en er is genoeg ruimte voor meer deelnemers, ook als we anderhalve meter afstand houden. Dus, van harte welkom!

Verhaal bij het jaarthema
Spiegels
Op een dag kwam een hond in een kamer met muren vol spiegels.
De hond keek zijn ogen uit: ‘Zoveel honden!’.
Maar toen dacht hij: ‘Die zijn vast gevaarlijk!’
Hij werd woedend, liet zijn tanden zien en gromde. Alle honden in de spiegels werden even woedend, lieten ook hun tanden zien en gromden. De hond begon hard te blaffen. Alle honden begonnen ook te blaffen. Hij begon rondjes te lopen tot hij uitgeput neerviel.
Wat later kwam zijn baasje in de kamer. De hond hoorde zijn stem en kwispelde met zijn staart. En de andere honden? Die kwispelden ook met hun staarten. Ze kwispelden hem allemaal vriendelijk toe.

Bereikbaarheid en contact
Over het algemeen werk ik op maandag, woensdag en vrijdag. Eén van deze dagen, vaak de woensdag of vrijdag, is bestemd voor het werk in de Protestantse Gemeente Oldemarkt, de andere twee voor het werk in Scherpenzeel – Munnekeburen. Meestal ben ik ook op dinsdag en donderdag telefonisch wel bereikbaar. Ook kunt u een berichtje sturen via Whatsapp, of de mail.
Mijn telefoonnummer is 06 130 78 130 en mijn mailadres pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Ook namens Henk mag ik u gezegende kerstdagen wensen en alle Goeds voor 2022.

Met vriendelijke groet,

Esther Pierik, pastor – kerkelijk werker