PASTORPRAAT

Pastorpraat, ALLEEN SAMEN 2020-6, DANKDAG

Jaarthema:  Het goede leven

Op de start- en gemeentezondag, 20 september, zijn we begonnen met dit nieuwe jaarthema. ‘Het goede leven, leven in G’ds licht’. In de openlucht dienst vroegen we ons af ‘Wat maakt het leven goed, of wat heb je nodig om dat te kunnen zeggen?’
Er kwamen verschillende antwoorden: muziek, liefde, gezondheid, familie, goed luisteren naar elkaar, omzien naar de ander, elkaar ontmoeten. 
Goed leven zit niet (alleen) in materiële dingen, maar vooral in die dingen die niet zo tastbaar en zichtbaar zijn. Liefde, familie, luisteren en omzien naar de ander, het is zo belangrijk!
We leven in een tijd waarin mensen zich afvragen of het leven wel goed is, met Covid-19 en alle gevolgen. De crisis trekt diepe sporen in Nederland, en ook in onze regio. Het sociale leven is weer grotendeels stilgevallen. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Ook de reguliere zorg is weer afgeschaald. En er zijn mensen die als gevolg van corona (ernstig) ziek worden en zelfs sterven, of maandenlang klachten houden. Het afstand moeten houden van elkaar, terwijl je zo graag iemand zou willen vasthouden, de onzekerheid of je baan of bedrijf wel kan blijven voortbestaan, is zwaar.
Tegelijk roept deze tijd ook allerlei vragen op: wat betekent deze pandemie voor de toekomst? Vallen er lessen te leren? En ook vragen als ‘Luistert G’d wel?
Er is behoefte aan een luisterend oor. Het is zo belangrijk elkaar niet alleen te horen, maar ook werkelijk te luisteren.
Het komt aan op vertrouwen, ook als je geen stip op de horizon ziet.
Het komt aan op wie je kunt vertrouwen om te praten over wat je ten diepste bezighoudt.
Het komt ook aan op vertrouwen in een G’d die, ook al merk je het misschien niet, misschien toch wel hoort.

In de kerkdiensten worden we erbij bepaald dat we broze mensen zijn, kwetsbaar als gras of een bloem op het veld (Psalm 103). Maar over ons kwetsbare bestaan, ligt de zorg van de Eeuwige, schijnt het licht van G’ds liefde. Het bijzondere van de G’d van de Bijbel is dat Hij niet op afstand blijft. Hij verbindt zich met ons, Hij daalt af tot in de pijn en het lijden van mensen. Hij wordt vlees en bloed, omarmt ons vanaf het kruis. Dit nodigt ons uit om onze kwetsbaarheid onder ogen te zien. Om niet weg te lopen voor lijden, ziekte en dood, maar elkaar juist in alle ellende nabij te zijn. Ook als de dood het leven raakt. Ook als de toekomst onzeker is. We mogen ons vertrouwen stellen op de Heer, onze G’d.

Verhaal bij het jaarthema
De drie zeven

Op een dag kwam er een man bij de Griekse filosoof Socrates (469-399 voor Christus). Hij zei: ‘Luister Socrates, ik wil je iets belangrijks over je vriend zeggen.’
‘Wacht even,’ zei Socrates, ‘wat je aan mij wilt vertellen, heb je dat door de drie zeven laten gaan?’
‘Drie zeven?’ vroeg de man verbaasd.
Socrates zei: ‘De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Weet je wel zeker dat wat je wilt gaan zeggen waar is?’
De man zei: ‘Nee, ik heb het van horen zeggen, en…’
‘Misschien,’ zei Socrates, ‘heb je wel de tweede zeef gebruikt. De zeef van de goedheid. Misschien is het niet helemaal waar, wat jij wilt zeggen, maar het is minstens iets goeds over mijn vriend.
Aarzelend antwoordde de man: ‘Nee, het is eerder het tegendeel.’
Toen zei Socrates: ‘Laten we de derde zeef proberen: de zeef van het nut: is het wel nuttig om dat allemaal te vertellen?’
‘Nuttig?’ vroeg de man, ‘niet helemaal…’ Het werd stil.

Toen zei Socrates: ‘Vriend, als wat je me wilt zeggen over mijn vriend, niet waar is, of goed, of nuttig, dan wil ik het eigenlijk liever niet weten. Ik raad je zelfs aan het te vergeten.’

Naar Plato, uit ‘Een parel voor elke dag’

Pastoraat en/of geestelijke begeleiding
Pastoraat, zorg en aandacht geven aan de ander, draait om nabijheid. En juist dat is lastig in coronatijd. Toch is het nog wel mogelijk om contact met elkaar te hebben. Telefonisch, via whatsapp, of bij u thuis – op anderhalve meter afstand.
Uiteraard neem ik daarbij de coronamaatregelen in acht. Concreet betekent dit een afspraak bij voorkeur in de open lucht b.v. tijdens een wandeling, zeker op afstand, en niet meer dan één afspraak per dag(deel). Ik heb altijd een mondkapje en ontsmettingsgel bij me, voor uw en mijn veiligheid en gezondheid.
En natuurlijk spreken we alleen af wanneer u en/of ik geen klachten heb.

Wilt u een gesprek of ontmoeting, laat het me dan weten!

Kerkdiensten
Het stemt tot vreugde en dankbaarheid dat de kerkdiensten vooralsnog, met voorzorgsmaatregelen, doorgang kunnen vinden.  Eén van die maatregelen is om te laten weten dat je komt, via mail of telefonisch bij Boukje Leusink.

Via mail:  boukjeleusink@home.nl of telefonisch:  0680078724

Op zondag 1 november mag ik bij u voorgaan en nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, te weten: Sylvia Kuipers (diaken), Jan ter Horst (wijkouderling), Yme van der Valk (ouderling kerkrentmeester) en Klaas Pompstra (diaken).

We mogen ook nieuwe ambtsdragers bevestigen, en dat is heel fijn!
Bouke Leusink (diaken), Hein Dijkstra (diaken) en Ulbe Koopman (ouderling kerkrentmeester).

Dat betekent ook dat er een tweede vacature ontstaat voor wijkouderling, en dat vanaf 1 november alleen nog Herman Brouwer en Jennie Kempers als wijkouderling actief zijn. Een functie die Herman bovendien combineert met zijn voorzitterschap. Daarom een dringend beroep op u allen, als lid van onze gemeente en als lid van de Kerk van Christus, om goed na te denken of dit ambt iets voor u is. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met mij of één van de andere ambtsdragers / kerkenraadsleden.

Gezondheid   Esther
Inmiddels werk ik weer mijn vertrouwde 9 uur per week in/voor Oldemarkt, en dat gaat goed. Alleen ’s avonds werken is nog moeilijk, omdat na 20.00 uur mijn energie wel op is. De artsen verwachten dat dit ook  binnen een paar maanden verder zal herstellen.  

Bereikbaarheid en contact
Om mijn energie goed te verdelen werk ik momenteel op maandag, woensdag en vrijdag. Eén van die dagen, meestal woensdag of vrijdag, werk ik voor de gemeente Oldemarkt, de andere dagen voor Scherpenzeel Munnekeburen.
Ik ben op werkdagen bereikbaar via mijn mail adres pastor.pgoldemarkt@gmail.comof via whatsapp of de telefoon (06 130 78 130).
Ik ben niet altijd in de gelegenheid de telefoon direct te beantwoorden, maar wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt bel ik u terug. Ook de mail lees ik niet dagelijks, in dringende gevallen kunt u daarom beter even bellen (en inspreken) of appen.

Met vriendelijke groet,
Esther Pierik, pastor – kerkelijk werker
Appelhofshoeve 34
8331 XS  Steenwijk
0613 078130
pastor.pgoldemarkt@gmail.com