PASTORPRAAT

Pastorpraat (uit Alleen Samen 2023 nr. 3)

Jaarthema Aan Tafel
De maaltijd speelt in het Evangelie volgens Lucas een grote rol. Nergens wordt Jezus zo vaak uitgenodigd voor de maaltijd als in Lucas. Er gebeurt ook van alles aan tafel, als Jezus aanschuift bij tollenaars of juist bij farizeeën. Er worden dingen rechtgezet en heel gemaakt aan tafel, en datgene waarvoor Jezus gekomen is – om te redden wat verloren is – lijkt vooral aan tafel te gebeuren in Jezus’ woorden en daden.
In enkele van die maaltijdscenes volgt na de maaltijd een uitvoerig tafelgesprek, waarin Jezus onderwijst en daarbij niet zelden ook weer het beeld van een maaltijd of feestmaal gebruikt om te vertellen over het koninkrijk van God.
Vaker dan in de andere evangeliën komen we in Lucas woorden van Jezus tegen die betrekking hebben op de maaltijd of vooruitwijzen naar het feestmaal in het koninkrijk.
De rol van het feestmaal in Lucas gaat verder dan je wellicht denkt. Neem de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32).
We zijn waarschijnlijk geneigd om het moment dat de vader zijn zoon weer in de armen sluit als het hoogtepunt van het verhaal te beschouwen. Maar Jezus legt juist alle nadruk op wat er daarna gebeurt: het feestmaal om de terugkeer van de verloren zoon te vieren (15:23-32).
Of denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31). De rijke man viert feest; hij doet zich tegoed aan tafel, en Lazarus krijgt nog niet eens wat er van zijn tafel overschiet. Na hun dood zijn de rollen omgekeerd. Lazarus wordt door de engelen meegevoerd eis ton kolpon Abraam. De traditionele vertaling ‘in de schoot van Abraham’ roept bij ons vandaag wellicht een beeld op van Lazarus die als een klein kind bij Abraham op schoot zit. In werkelijkheid verwijst deze terminologie naar een feestmaal waarbij Lazarus naast Abraham aanligt, zodat zijn hoofd ‘rust’ aan Abrahams borst. 
De maaltijd speelt bij Lucas een centrale rol en wijst vooruit naar het ultieme feestmaal in het koninkrijk van God.
Ook in het lijdensverhaal is Lucas trouw aan zijn stijl van vertellen. Jezus’ lijden, sterven en opstanding is ingebed tussen twee maaltijdscenes die naar elkaar verwijzen: de Pesachmaaltijd die Jezus met zijn leerlingen viert (Lucas 22) en de maaltijd met de Emmaüsgangers (Lucas 24).
Na zijn opstanding loopt Jezus mee op met twee van zijn leerlingen, van Jeruzalem naar Emmaüs. Hij spreekt met hen zonder dat ze Hem herkennen. Op hun uitnodiging schuift Jezus aan voor de avondmaaltijd.
Het breken en uitdelen van het brood is het moment waar het om draait. Lucas vervolgt in één adem: ‘Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.’
Het verhaal van de Emmaüsgangers laat beeldend zien hoe Jezus aanwezig is in het breken en delen van het brood. Het vormt daarmee ook een blauwdruk voor ieder volgend samenzijn van zijn leerlingen waarbij brood en wijn worden gedeeld om Jezus te gedenken.
Dit ‘gedenken’ is veel meer dan iemand niet vergeten, de herinnering aan iemand levend houden. Het gaat om een gedenk-ritueel dat degenen die het uitvoeren ook zelf deel laat worden van de gemeenschap van Jezus en zijn leerlingen.
Het gedeelde brood wijst naar de gemeenschap van Jezus en zijn leerlingen. Het wijst tegelijk vooruit naar het grote, eschatologische feestmaal in het koninkrijk van God. Als we het ‘avondmaal’ in de geest van Lucas vieren, zou het dus best wat vrolijker en uitbundiger mogen!
Bron: de bijbel.nl

Geestelijke Begeleiding en pastoraat
Nu de zomerperiode weer aanbreekt, zijn er minder vergaderingen en is er meer ruimte voor pastoraat. Heeft u behoefte aan een gesprek, laat het me dan weten!

Gemeentezondag
We hopen onze jaarlijkse gemeentezondag weer met elkaar te vieren op zondag 4 juni a.s. We zijn opnieuw welkom bij Alo en Vrouwk Weemstra (Hooiweg 7 in Paasloo). We starten om 9.30 uur met koffie en thee of limonade, rond 10.00 houden we in de openlucht een kerkdienst en na afloop van deze dienst volgt er nog een programma. Na de lunch sluiten we de dag met elkaar af. Aan de kerkdienst zal ook Jeduthun haar medewerking verlenen!
Graag tot 4 juni! (Meer informatie zal via het Zondagsnieuws bekend gemaakt worden, en hou ook de Facebookpagina in de gaten!)

Gebedsavonden voor vrede in Oekraïne en wereldwijd
Op donderdag 15 juni is er weer een gebedsavond, dit keer in de Hervormde Gemeente (of De Ontmoeting) aan het Marktplein.
In de maanden juli en augustus hebben we een zomerpauze, en vanaf september bent u elke derde donderdag van de maand weer welkom in één van de deelnemende kerken in Oldemarkt.
Donderdag 21 september in ons kerkgebouw.
Van harte welkom!

Aan tafel, verhaal bij het jaarthema

De taart
‘Alles zit tegen en alles loopt verkeerd’, mopperde het meisje tegen haar moeder. ‘Ik haal onvoldoendes op school, mijn beste vriendin gaat verhuizen, en met volleybal hebben we nog niets gewonnen!’
Intussen was haar moeder bezig met het maken van beslag voor een lekkere taart.
‘Wil je wat eten?’, vroeg ze haar dochter.
‘Echt wel’, antwoordde die.
‘Hier, neem maar een klontje boter,’ zei haar moeder.
‘Hè mam, bah!’
‘Wil je liever een ei?’
‘Een rauw ei? Mamma!’
‘Een lepeltje bloem? Wat bakpoeder misschien?’
‘Maar mama,’ zei het meisje, ‘dat is toch allemaal niet lekker!’
Toen antwoordde haar moeder: ‘Nee, al die dingen op zichzelf zijn niet lekker, maar allemaal samen, en in de juiste verhouding, kun je er een heerlijke taart van bakken.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’ 366 verhalen om bij stil te staan

Bereikbaarheid en contact
Mijn werkdagen zijn (meestal) maandag, dinsdag en vrijdag. Eén dag per week werk ik in/voor de Protestantse Gemeente Oldemarkt (en twee van deze dagen in/voor de gemeente Scherpenzeel – Munnekeburen). U kunt mij bereiken via de telefoon of app op nummer 06 130 78 130, en via de mail op het mailadres pastor.pgoldemarkt@gmail.com
Ik ben niet altijd in de gelegenheid de telefoon direct te beantwoorden, maar spreek gerust een boodschap in wanneer u terug gebeld wilt worden.

Met vriendelijke groet, ook namens Henk
Esther Pierik, pastor-kerkelijk werker