ANBI

De Protestantse Gemeente Oldemarkt is door de overheid erkend als ANBI, een Algemeen Nut  Beogende Instelling. Het RSIN (fiscale) nummer luidt: 824120498.