DIACONIE ACTUEEL


Van de DIACONIE, bij ALLEEN SAMEN 2020-7, KERST

Regio-ontmoeting met impact en verbinding
In november was er inspirerende online ontmoeting voor Zuid-Afrika, waaraan ook een medewerker van ACAT (Africa Cooperative Action Trust) mee deed – Gugu. Zij legde vol humor en op een laagdrempelige manier uit hoe het leven in Zuid-Afrika is, en welke invloed corona ook nu nog op het dagelijks leven heeft. Zo legde ze uit dat ze nog steeds haar provincie niet uit mag. Ook de zorgen ten aanzien van het werk van ACAT deelde ze – groeiende armoede en minder mogelijkheden om goed in contact met elkaar te komen. Het was een inspirerende manier om op afstand direct contact te hebben met Zuid-Afrika.

ACAT is één van de projecten waar wij als kerk extra aandacht aan besteden.
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.

Eenzaam ploeteren
In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu’s in heuvelachtig land, dat niet erg vruchtbaar is en waar men door klimaatverandering last heeft van toenemende droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen, lijden regelmatig honger. Veel gebroken gezinnen hebben grootouders of zelfs kinderen aan het hoofd. Huizen liggen verspreid over het gebied, waar mensen vaak alleen aan het ploeteren zijn.

Samen beter boeren
ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen samenwerken. Via Bijbelse verhalen en de invloed van kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan. Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun gezin, zien dat hun werk op het land wat oplevert, hun inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn beter bestand tegen klimaatverandering. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren.

Wat wil ACAT per jaar bereiken?
400 families gaan in groepen van 5 families samenwerken
ze leren samen groentetuinen aanleggen en onderhouden
ze leren samen spaargroepen op te zetten
200 vrijwilligers worden getraind om te zorgen dat het geleerde toegepast wordt
het leven van 3800 volwassenen en kinderen verbetert
Wat kan Kerk in Actie doen met onze steun?
voor 20 euro krijgt een groep van vijf gezinnen een workshop in hun eigen dorp
voor 25 euro kan iemand een moestuin aanleggen
voor 150 euro volgt iemand een 5-daagse training
voor 35 euro leert een jongere zelf een bedrijfje op te zetten

ACAT in KwaZulu-Natal
KwaZulu-Natal is in oppervlakte twee keer zo groot als Nederland. In deze provincie ligt de belangrijke havenstad Durban, maar de meerderheid van de 11 miljoen inwoners verbouwt voedsel op het heuvelachtige platteland. 87% van de bevolking is zwart, het merendeel Zulu’s. Velen kunnen niet goed lezen en schrijven en zijn werkloos. Zij houden vast aan tradities. Hier heeft de Zulu-koning nog macht. Deze provincie heeft het hoogst aantal mensen in Zuid-Afrika die besmet zijn met het hiv/aids-virus: 2,1 miljoen inwoners. Daarom wordt er in de trainingen ook aandacht besteed om hiv/aids te herkennen en aan te pakken. ACAT zet zich al sinds 1979 met succes in om juist deze mensen uit armoede te halen. Iedere gemeenschap wordt vijf tot acht jaar gesteund en krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid in de loop der tijd. Ook na die tijd blijven de medewerkers van ACAT beschikbaar voor advies.
7 november was er ook de landelijke diaconale dag. On-line deze keer. ’s Morgens waren er een aantal lezingen, tussendoor mooie muziek van onder andere Sela. In de middag waren er workshops. Een diaken heeft daar aan meegedaan en gekozen voor de onderwerpen Eenzaamheid en Hoe doorbreek je het taboe op schulden! Dat was interessant. Er is een kaartenset besteld om de thema’s bespreekbaar te maken. Het is de bedoeling om dit eerst met de kerkenraad te gaan doen.

Verder kregen we 2 kaarten van de kinderen die we via Red een Kind steunen. Eén er van ziet u in Alleen Samen. Het andere kind, Kapuli Kumari, schrijft:

“Beste kerk in Oldemarkt,

Met mij gaat het goed en ik hoop dat het ook met u goed gaat. Ik ga graag naar school, elke dag. Ik heb veel vrienden en we gaan samen naar school. Ik speel graag het spel Kabaddi(een soort tikspel) en dat doen we elke dag. Nu het coronavirus rondgaat op de wereld wil ik u zeggen dat ik hoop dat het goed gaat met u en uw familie en dat u naar de regels er voor leeft. Dank u wel voor uw liefde en steun”.

Eén gezin heeft toegezegd mee te willen betalen aan het maandelijks bedrag dat ZWO over maakt aan Red een Kind! Wilt u ook meedoen? Graag!

Het einde van het jaar is in zicht! Wilt u nagaan of u uw toegezegde bijdrages al heeft overgemaakt?

Dat maakt het geven aan deze goede projecten mogelijk!