DIACONIE ACTUEEL


Van de DIACONIE, bij ALLEEN SAMEN 2021-1, veertigdagentijd

Van de diaconie
Samen met de actie Kerkbalans was er ook een verzoek om een bedrag toe te zeggen en over te maken voor ZWO. Dat heeft een fantastisch bedrag opgeleverd: 5345 euro! Op deze manier kunnen we ook in 2021 weer geld over maken naar veel goede doelen! Hartelijk dank!
Nu er geen collectes in de kerk gehouden worden, doordat de diensten alleen on-line zijn, is dit een belangrijke manier om geld in te zamelen. We hopen dat u daarnaast ook de wekelijkse collectes niet vergeet!

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. God is er voor ons. Laten wij er ook voor elkaar zijn.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Elke week staat er één van de werken van barmhartigheid centraal.

Eén van de werken van barmhartigheid is het omzien naar gevangenen. Daar geven we vorm aan door mee te doen met de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
Het is de bedoeling dat u op de bovenste kaart, waarop staat: Paasgroeten Aan een geliefd gevangen medemens, uw voor en achternaam zet. U kunt daar ook nog een persoonlijke tekst aan toe voegen.
Op de onderste kaart plakt u een postzegel. De gevangene kan de onderste kaart zelf versturen naar iemand anders. Voor 1 maart doet u de kaarten door de brievenbus van de kerk.
Het is de bedoeling dat de kaarten aan elkaar blijven zitten!
De diakenen zorgen er voor dat de kaarten in een verzamelenvelop op de goede plek terecht komen.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Elke week vindt u op het Zondagsnieuws informatie over de doelen van Kerk in Actie die in de 40 dagentijd om financiële steun vragen. Wij hopen dat u deze doelen steunt door een bijdrage over te maken en te bidden voor hen die hulp geven en ontvangen!
In de afgelopen weken las u op het ZondagsNieuws over de actie: Wees er Bij. U kon verschillende bloemenzaadmengsels bestellen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de projecten in Zuid Afrika waarover u al eerder in Alleen Samen hebt kunnen lezen en die wij met de Classis Overijssel extra steunen en onder de aandacht brengen. Binnenkort hoort u hoeveel zakjes er besteld zijn en wat de opbrengst was! En deze zomer zal Oldemarkt en omstreken er fleurig uit zien en hebben bijen en vlinders en mensen er plezier van!

Gedicht

Als je brood deelt deel je macht.
Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.
Als je hart deelt komt er hoop.

Als je brood deelt deel je lijf.
Als je lijf deelt word je een.

Als je brood deelt deel je pijn.
Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt word je klein.
Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.
Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.
Als je brood wordt word je mens.