DIACONIE ACTUEEL

Van de diaconie september 2019

Bouw de kerk in Syrië weer op 
We doen mee met de najaarscampagne van Kerk in Actie!

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. 
In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek, waarin we met meer dan duizend kerken meehelpen aan de wederopbouw van de kerk in Syrië.

Ga naar kerkinactie.nl/najaarscampagne

Nieuw! Voortaan ook verhalen uit de wereldwijde kerk in Petrus
Petrus, het ledenmagazine van de Protestantse Kerk, en het Kerk in Ac-
tie-magazine zijn samengevoegd. Dat betekent dat u in Petrus voortaan niet
alleen verhalen van geloof, hoop en liefde uit de kerk in Nederland, maar ook uit de wereldwijde kerk leest. In het nieuwe nummer van Petrus, dat onlangs is verschenen, leest u over de situatie van de kerk in Syrië.
Reis met Petrus de wereld over! Neem een gratis abonnement. Kijk op petrus.protestantsekerk.nl.

Een steun in de rug voor vrouwen in de prostitutie – Nederland 

Dit is ook een project dat Kerk in Actie steunt!

Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Vaak hebben de vrouwen meerdere problemen zoals schulden, psychische klachten, gebrek aan een sociaal netwerk en geen goede opleiding. Het Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doen ze door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Met steun van Kerk in Actie zet het Scharlaken Koord een nieuw digitaal hulpaanbod op dat actief op zoek gaat naar onze doelgroep (outreachend).

Scharlaken Koord is een christelijke organisatie en houdt zich bezig met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door met een positieve boodschap contact te leggen met de prostituees via internet en sociale media. En vooral ook om dit hulpaanbod op een laagdrempelige, proactieve manier voor hen beschikbaar te stellen. Naar schatting zou het in de regio waar Scharlaken Koord actief is, gaan om ruim 9.000 prostituees met een uniek telefoonnummer. In de sector internetprostitutie is mensenhandel een groot probleem. Er wordt een verschuiving waargenomen waar steeds meer illegale praktijken via het internet plaatsvinden. Scharlaken Koord wil digitale hulpverlening ontwikkelen en dit delen met andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan prostituees.

Digitale (outreachende) hulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het bereiken en in contact komen met prostituees die middels internet of (sociale) applicaties klanten werven
  • Het bieden van hulpverlening via het internet of (sociale) applicaties
  • Het als organisatie vindbaar zijn voor prostituees die graag hulp zouden willen of anderszins contact willen zoeken met een hulpverleningsorganisatie.

29 september – collecte voor Moldavië

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt ze mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen tweehonderd ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilli-gers en professionals getraind in het bieden van zorg.

Collecte zondag 6 oktober 2019: Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Tot slot een gebed voor onderweg:

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill
uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie

 

Van de diaconie dankdag november 2019

Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkels.

10.000 vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. Ook in Oldemarkt gaan we weer producten inzamelen! Op zaterdag 9 november is de Dorcas voedselactie bij de COOP en kunt u uw producten (kopen en) afgeven.

Via ZWO gingen de afgelopen maand giften naar het project in Zuid Soedan Sjoukje de Wit en haar collega’s. Ze zijn erg blij met het ontvangen bedrag en binnenkort zal Sjoukje zelf weer zorgen voor recente informatie

Mercy Ships ontving ook weer een bedrag. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Kerk in Actie Christenen in Syrie kreeg ook een bedrag: De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Ondersteun kerken bij hun hulpverlening:

  • een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost €17
  • een rugzak met schoolspullen is €23
  • een matras kost €50
  • voor €150 krijgt een gezin een kledingpakket
  • voor €200 een pakket met huishoudelijke artikelen
  • met €296 volgt een vrouw een vakopleiding
  • voor €329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden

Ook kreeg Kerk in actie een bedrag wat ze kunnen besteden aan andere doelen.

Stichting Beetje Beter biedt kinderen in Cambodja een kans op een betere toekomst door middel van onderwijs. Beetje Beter is werkzaam in twee sloppenwijken in Phnom Penh, Cambodja. De stichting werd in juli 2007 opgericht en is gevestigd in Voorburg. Beetje Beter groeide vanuit een passie voor reizen en een gedeelde visie op een betere wereld. De oprichters hebben de missie de wereld met weinig middelen een beetje beter te maken. Zij kregen een ook een bedrag en de opbrengst van het Kerstrondje zal ook naar dit doel gaan.

We ontvingen van de drie kinderen die we steunen via Red een kind brieven. En ervan vindt u gescand in Alleen Samen. Ook met Stephen Kyalo gaat het goed. Hij is inmiddels 13 en het gaat goed met zijn studie en zijn gezondheid. Soumiya schrijft vanuit India dat ze dankbaar is voor de leraren die haar dingen leren en voor de hulp die zij en haar moeder krijgen. Beiden danken God en schrijven dat ze hopen en bidden dat God met ons en met hen en hun vrienden en familie wil zijn.