DIACONIE ACTUEEL

VAN DE DIACONIE, ALLEEN SAMEN 2, PASEN

Paasgroeten
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! En een kaart met de ene hand die de ander bij de hand neemt.
Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus werden de kaarten, zoals u op het Zondagsnieuws hebt kunnen lezen, niet aan u uitgedeeld maar hebben de beide diaconieën zorg gedragen voor verzending.

Paas “collecte”: Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Met Pasen wordt er geld ingezameld voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Nu er geen kerkdienst is hopen we dat u op uw eigen wijze geeft aan dit project! NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Paascollecte”
Helpt u mee? Dank u wel!

Afgelopen maand heeft ZWO weer geld over gemaakt naar Mercy Ships:
Jaarlijks opereert Mercy Shipsduizenden mensen en geven we meer dan 60.000 uur training aan lokale medische professionals. Een chirurgische operatie betekent vaak dat mensen hun leven, waardigheid en toekomst terugkrijgen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het meisje Siara:

Mirjam Hamer was verpleegkundige aan boord van de Africa Mercy en werkt hier momenteel als onderzoeker. Over Siara vertelt ze: ‘Dit meisje heeft mij persoonlijk geraakt. Toen Siara aan boord kwam zag ze eruit als een baby van een maand of 4, maar ze was al 1 jaar! Door haar gespleten lip en open gehemelte was ze ernstig ondervoed.’
‘Op de Africa Mercy moest Siara eerst aansterken voordat ze geopereerd kon worden’, vervolgt Mirjam. ‘Na 2 weken begon ze er beter uit te zien en flink te groeien. Een goed teken, want nu kon ze geopereerd worden. Siara’s gespleten lip en open gehemelte werden verholpen.

<Siara op de weegschaal.

Inmiddels is ze bijna klaar voor de operatie.
In de weken daarna verandert Siara van een ondervoed, 3,5 kg wegend meisje met gespleten lip en open gehemelte naar een 8,5 kg wegend, prachtig meisje met een blozend uiterlijk: hoe groot kan het verschil zijn! Siara kan nu zonder zorgen de toekomst tegemoet. Dat is de impact die Mercy Ships heeft.

Ook de Hoop kan onze gift goed gebruiken: Veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten, bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook verslaving kan in verschillende vormen aanwezig zijn en voor problemen zorgen waar je zelf niet meer uit komt. Wanneer dit speelt in je eigen leven of dat van de mensen om je heen, is het belangrijk om hulp te vinden die bij je past en er niet mee te blijven lopen. Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden – net als bij andere instellingen – professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden toegepast. Maar er is meer. Het is onze visie dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen zoeken we naar de juiste diagnose en de juiste manier voor behandeling en begeleiding. Dit kan in de vorm van behandelgesprekken, deeltijdbehandeling, opname in een kliniek of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Voor jongeren is er de mogelijkheid om ook  deeltijdbehandeling te volgen in combinatie met school, zodat schooluitval niet langer nodig is.
De kosten van de zorg worden volgens de daarvoor geldende regels bekostigd mits er een verwijzing is van de huisarts.

De Hoop ggz heeft vestigingen in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Vlissingen en Veenendaal.

Gebed voor de getroffenen van het coronavirus wereldwijd

Almachtige God,
Heer, wees met de mensen die nu zo’n angstige tijd doormaken.
We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.
Geef hen de moed om door gaan, bescherm hen Heer, opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
En bemoedig hen die nu niet naar de kerk kunnen gaan omdat kerken gesloten zijn.
Help hen opdat ze niet in isolement geraken.
Geef dat ook elders in de wereld, waar ook mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte, zij zich gesteund voelen, zich in Uw hand weten.
Laten we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.
Moge het zo zijn,

Amen