DIACONIE ACTUEEL

Van de DIACONIE/ZWO, bij ALLEEN SAMEN 2021-7, Kerst
De afgelopen week hebben de 75 plussers, en ook een aantal anderen, een kerstattentie ontvangen van de diaconie! Gelukkig hoefden de diakenen dit niet alleen te doen! We hopen dat de ontvangers het waarderen. Helaas verloopt het brengen wat anders nu er, net als vorig jaar, door corona voorzichtigheid geboden is!
Vanuit de opbrengsten van de diaconiecollecten hebben we een bedrag kunnen overmaken naar de Stichting de Wijkwieg. Dit is een unieke moeder-kindopvang in Genemuiden, met als doel zoveel mogelijk baby’s een kansrijke start te bieden. Een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind is hiervoor cruciaal. In een huiselijke gestructureerde omgeving bieden zij alle zorg die moeder en kind nodig hebben. De Wijkwieg heeft 12 moeder-kindkamers, verdeeld over drie fases. Vanaf fase 1, waar 24/7 toezicht aanwezig is, wordt gewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.
Een kindje krijgen heeft een enorme impact op het leven van een moeder. Het zou een onbezorgde tijd moeten zijn. Dat is helaas niet voor iedereen zo.
Niet iedere moeder heeft het juiste netwerk, de middelen of capaciteiten om haar kindje een onbezorgde start te bieden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen van hun moeder worden gescheiden, met alle problemen én kosten die daarop volgen. De basis van een kansrijke start voor ieder kind is een veilige hechting tussen moeder en kind. Als die basis ontbreekt in het leven van een jong kind, kan het hier levenslang schade van ondervinden. Maar waar kun je naar toe als je het echt even niet meer weet? Wat zijn je opties? Bij wie kun je terecht?
Stichting De Wijkwieg zet zich in voor deze jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen. Door een laagdrempelige professionele opvang locatie in Genemuiden te realiseren, wil De Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen niet onnodig van hun moeder te scheiden. Iedereen is welkom bij Stichting De Wijkwieg, maar er moet wel perspectief zijn om moeder en kind samen een kansrijke toekomst te bieden. De Wijkwieg biedt zorg door professionals. Vrijwilligers helpen bij de dagbesteding en huishoudelijke bezigheden.
De Wijkwieg is 365 dagen per jaar geopend en is erop gericht om binnen een zo korte mogelijke tijd de juiste hulp te bieden aan moeder en kind zodat zij uiteindelijk zelfstandig samen een mooie toekomst tegemoet gaan.
Om dat mogelijk te maken is financiële hulp nodig. U kunt zich voorstellen dat kosten voor energie, apparatuur, verzekeringen, onderhoud en beheer voor deze opvang per jaar aanzienlijk zijn. Met onze bijdrage maken we het mede mogelijk dat deze kinderen een veilig start kunnen maken, met hun moeder dichtbij. Dat is belangrijk voor ouder én kind.
Voor meer informatie: https://www.wijkwieg.nl/

Al eerder las u over de collecte Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!De huis aan huiscollecte voor dit zelfde doel, georganiseerd door Neeke de Boer, bracht al het mooie bedrag op van 1051,04. Hartelijk dank voor het organiseren en collecteren! Ook vanuit de ZWO bijdrages werd een bedrag overgemaakt.
Nog weer even ter herinnering: Heeft u uw toegezegde bijdrage voor ZWO voor 2021 al overgemaakt?
Ook zou het fijn zijn wanneer u aan de diaconie een bedrag overmaakt nu de collecteopbrengsten dit jaar veel lager waren doordat we, door de coronamaatregelen, minder naar de kerk gingen. Alleen samen kunnen we anderen helpen!
Begin 2022 is er natuurlijk weer de Actie Kerkbalans waarbij we ook weer aandacht en bijdragen vragen voor ZWO! U leest dat dan weer in de informatiebrief die u in januari ontvangt!