GOEDE DOELEN

Goede doelen waar de diaconie aan geeft:

 • Bij grote rampen via Kerk in Actie
 • World Servants:

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.
World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

 • Dorcas:

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

 • Stichting Beetje Beter:

Stichting Beetje Beter biedt kinderen in Cambodja een kans op een betere toekomst door middel van onderwijs. Beetje Beter is werkzaam in twee sloppenwijken in Phnom Penh, Cambodja. De stichting werd in juli 2007 opgericht en is gevestigd in Voorburg. Beetje Beter groeide vanuit een passie voor reizen en een gedeelde visie op een betere wereld. De oprichters hebben de missie de wereld met weinig middelen een beetje beter te maken.

Stichting Beetje Beter voert, sinds de oprichting, een strikt anti-strijkstokbeleid. Alle inkomsten worden besteed aan het goede doelin Cambodja. De stichting wordt in Nederland volledig gerund door vrijwilligers, die bovendien geen vergoeding ontvangen. Er zijn nagenoeg geen overheadkosten. De jaarrekening is volledig openbaar en is te vinden op onze website. De stichting heeft een ANBI-status.

 • Rudolphstichting:

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en even wichtige volwassene.

 • De Hoop:

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

 • Ark Mission:

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is.Geïnspireerd door Mattheus 25 vertellen we dit verhaal aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig.

 • Zuid-Soedan
 • Bartimeus:

Bartiméus maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Wij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen.

 • Mercy Ships:

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

 • Voedselbank:

In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op.

Armoede kan iedereen treffen:
ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen.

 • Red een kind:

Red een kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland.