MEDITATIE

Meditatie

Pinksteren

Ooit heb ik ergens gelezen, en nooit ben ik het vergeten: met Kerst gaat de hemel open, met Pasen gaat de aarde open, en met Pinksteren gaan de harten open.
Vijftig dagen na Pasen, op 23 mei, vieren we Pinksteren.
Maar wat vieren we dan eigenlijk?
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus.
En zijn opstanding, door de dood heen, na zijn leven en sterven, dat vieren we met Pasen. Maar daarna? Wat gebeurt er dan?
Vijftig dagen na Pasen vieren we ‘Vijftigste’, Pentekostos in het Grieks, Pinksteren. Het is misschien wel het meest onbekende feest van deze drie, en niet zo eenvoudig om uit te leggen. Het is het feest van de Geest, van G’ds Geest, die mensen bezielt en in beweging brengt.
Eerst en toen de leerlingen van Jezus, maar tegenwoordig en nu ook mensen als u en ik. Maar wat is dat ‘Geest’, of wie is ‘Geest’?

Geest heeft te maken met energie, met spirit, met levenskracht.
In mijn jeugdjaren gingen wij vaak met het Hemelvaartweekend of met Pinksteren kamperen in het zuidelijkste puntje van Limburg. En ik kan mij nog goed herinneren dat we op een zondag naar de kerk in Treebeek gingen. De kerk waar mijn moeder was gedoopt en opgegroeid, en mijn ouders waren getrouwd, voordat zij in de buurt van Zwolle gingen wonen.
De predikant had op zijn preekstoel een glas met water staan, en een glas met 7Up. En hij vertelde dat de Pinkstergeest lijkt op 7Up, kleine belletjes die de vloeistof in beweging brengen. En ik vind het tot op de dag van vandaag een aansprekend voorbeeld. Vooral wanneer je beseft dat als ergens geen geest meer inzit, de kracht eruit is. Dat geldt voor het glas 7Up, maar dat geldt ook voor een geloofsgemeenschap, een kerk. En dat geldt eveneens voor een bedrijf, een school of een sportvereniging. Als er geen geest in zit, dan wordt het niks, de fut is er uit.
Gelukkig zijn er veel manieren waarop mensen ‘begeesterd’ kunnen raken.
Als het goed is, kun je daar in de geloofsgemeenschap iets van ervaren. Want juist daar mogen we vol zijn van de verhalen die we horen en aan elkaar doorvertellen. Verhalen van de Eeuwige en zijn mensen, verhalen van de mens en de Eeuwige. In de kerk is plaats om te ontmoeten. Elkaar. En G’d.
Met Pinksteren ervaren de volgelingen van Jezus echt de nabijheid van Jezus en de nabijheid van G’d.
Ook wij mogen dat zo beleven. Pinksteren is het feest dat G’d de mensen nabij is, waar zij ook gaan, waar zij zich ook bevinden op hun levensweg.
Zonder geest, zonder adem, kan geen mens.


Esther Pierik
Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Oldemarkt