MEDITATIE

Meditatie Pinksteren

Wat een dakkapel met Pinksteren te maken heeft….

Een maand of acht geleden hebben wij een dakkapel besteld om te plaatsen aan de achterkant van ons huis, om daarmee de twee slaapkamers van extra veel licht en ruimte te voorzien.
Nadat we groen licht hadden gegeven aan de fabriek, kwam er iemand om van alles op te meten zodat de dakkapel alvast gemaakt kon worden.
Op de dag dat ik deze meditatie schrijf zijn twee mannen bezig om een groot gat in het dak te zagen, balken ter ondersteuning aan te brengen en als straks de pannen er ook af zijn, komt er een kraan om de kant en klare dakkapel over het huis heen te tillen en in het gat te laten zakken.
Deze mannen doen dit wekelijks, maar voor ons is het een heel avontuur.
Maar wat mij nou het meest verwonderd…
Die ‘meetmeneer’, laten we hem Jack noemen, moest dus iets meten wat nog niet bestond. De breedte was nog wel vast te stellen, 55 cm vanaf de beide buitenmuren, maar de hoogte en de diepte?
Dat is  voor een leek niet vast te stellen, maar voor hem wel voor te stellen!
En aan de hand van die voorstelling kon hij een werktekening maken, kon er een dakkapel gebouwd worden, en wordt er vandaag een gat in het dak gezaagd…

Wat heeft dit nou met Pinksteren te maken?
Toen Jezus wist dat Hij ging sterven, bereidde Hij daar zijn leerlingen op voor. En Hij vertelde hen ook dat Hij zijn Vader zou vragen om de heilige Geest te zenden. Andere namen voor de heilige Geest zijn Trooster, Raadgever, Pleitbezorger en Helper. Maar de leerlingen konden zich hier niets bij voorstellen. Wat of Wie moesten ze verwachten? Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou het gaan?
Net zomin als wij ons konden voorstellen hoe die dakkapel op ons dak zou staan terwijl Jack precies wist hoe en wat en waar – zo konden de leerlingen van Jezus zich weinig voorstellen bij die heilige Geest, terwijl Jezus hen daar wel op voorbereidde.

In de Bijbel lezen we in het boek Handelingen hoe de leerlingen bij elkaar waren en plotseling een geluid hoorden als een hevige windvlaag, dat het huis waarin zij bijeen waren geheel vulde. En aan hen verschenen een soort vlammen, die zich als vuurtongen op ieder van hen neerzetten, en hoe allen vervuld werden van de heilige Geest en op luide toon en in vreemde talen begonnen te spreken – zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Die Geest komt al veel eerder in de Bijbel voor; het scheppingsverhaal begint ermee ‘over het water zweefde Gods geest’. De heilige Geest was al steeds actief, maar werkte eerder alleen bij specifiek aangestelde profeten die een bijzondere rol kregen om het Joodse volk te leiden en regelmatig visioenen hadden.
Maar met deze ‘uitstorting’ van de Geest ontvangen alle gelovigen de Geest. Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook innerlijk iets van Jezus ervaren.
En dat mogen we elk jaar opnieuw vieren met Pinksteren. Ik wens u inspirerende dagen toe.

Esther Pierik
Pastor PG Oldemarkt