MEDITATIE

Meditatie

Wanneer ik op mijn studeerkamer aan mijn bureau zit te werken, dan ben ik aan de ene kant omringd door studieboeken, aan de andere kant hangen 3 planken vol met ordners (de bovenste), bijbels (de middelste), en tijdschriften/vakliteratuur (de onderste plank).

Achter mij staat een kastje met daarop enkele foto’s, een icoon uit een klooster, en aan de wand een paar religieuze afbeeldingen. Kijk ik naar voren dan is daar een groot raam, en daarnaast nog een klein stukje muur met daaraan een kaartje van ‘Israel at the time of Jesus’, een tekst uit 1 Kronieken ‘wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk’, een paar memoblaadjes met uitspraken of ezelsbruggetjes die ik mij af en toe in herinnering wil brengen (Neem G’d serieus…maar jezelf niet…) en een oefening van Anselm Grün.

En over die oefening wil ik het in deze meditatie met u hebben.

‘Een moment van stilte tussen twee bezigheden

Als je klaar bent met een bezigheid, bijvoorbeeld opruimen, een email schrijven of een telefoontje plegen, ga dan niet meteen over tot de volgende bezigheid.
Onderbreek je bezigheid door even te zwijgen en adem driemaal krachtig in en uit. Bij de eerste ademhaling sluit je wat je net hebt gedaan met een gevoel van dankbaarheid af, bij de tweede ademhaling geniet je gewoon van de pauze en bij de derde ademhaling heet je de volgende taak welkom met een glimlach op je lippen.’

Nu de zomerperiode aanbreekt, een tijd waarin normaal gesproken veel mensen op vakantie gaan  – al zal dat dit jaar anders zijn, is het goed om die ‘stilte tussen twee bezigheden’ wat ruimer in te vullen. Die stilte kan ook een paar weken vrij zijn, vrij van (vrijwilligers)werk en/of vrij van verplichtingen. En kijk dan eens met dankbaarheid terug naar de afgelopen periode. Geniet van de vrije dagen of weken, en na de vakantietijd begin je weer met een glimlach aan je taken.

Ook in de Bijbel lezen we over rust houden.

De eerste tekst die me te binnen schiet is uit Exodus 20:8-12 ‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.’

Deze tekst verwijst naar het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2. In het slot van dit verhaal lezen we: ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.’(Genesis 2: 1 en 2)

Er zijn meer teksten. Zo lezen we in Prediker 4:4-6 ‘Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg.Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.’

Met altijd hard werken, bereik je niets, zegt Prediker hier. Maar van alleen maar niets doen word je ook niet gelukkiger. Het is zoeken naar een balans. En af en toe rust kan geen kwaad, dat vertelt ook Jezus aan zijn volgelingen nadat ze terugkwamen bij Jezus en Hem vertelden over alles wat ze hadden gedaan (Marcus 6:31) ‘Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.’

Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus zegt zijn leerlingen dat ze eerst een beetje moeten uitrusten, en neemt ze mee naar een stille plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Rusten heeft dan ook te maken met toegerust worden om je taak daarna weer op te kunnen pakken. Er is niets mis met hard werken, en er is ook niets mis met een beetje rust.

Geniet van deze vakantie tijd, geniet van de rust, en daarna mogen we weer met een glimlach onze (nieuwe) taak oppakken.  

Esther Pierik
Pastor kerkelijk werker
Protestantse Gemeente Oldemarkt