MEDITATIE

Meditatie ‘een knipoog van G’d’[1]

Terwijl ik deze meditatie schrijf schijnt het zonnetje door het raam naar binnen. En tegelijk komt de regen met bakken uit de lucht. Dus ik neem even een moment om te kijken of ik een regenboog kan zien. (Helaas, niet gezien) In mijn hoofd klinkt het lied van Sela ‘Ik zal er zijn’.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!” , en ik denk aan het gesprek dat ik een tijdje geleden had met een wat oudere heer[2]. Hij vertelde over zijn twijfels, zijn ongeloof en zijn geloof.
En terwijl we samen wandelden, zagen we opeens een regenboog verschijnen. Zijn gezicht lichtte op terwijl hij zei ‘Ja, we kunnen wel keurig een wetenschappelijke verklaring hebben en weten dat zonlicht in regendruppels weerkaatst, waardoor de kleuren afzonderlijk zichtbaar worden… Maar toch, het blijft een wonder. En telkens als ik een regenboog zie dan denk ik aan de belofte van G’d dat Hij trouw blijft aan de mensen.’
Even was hij stil, toen vervolgde hij: ‘Toen ik door omstandigheden in mijn leven heel erg twijfelde aan G’d en het erg moeilijk had, kreeg ik op een dag van een kennis een kaartje met een afbeelding van een regenboog, stuurde mijn zoon die ochtend een foto van een regenboog, en ’s middags verscheen er uit het niets een regenboog in de lucht. Sindsdien zie ik het als een knipoog van G’d.’

Ik vind het altijd weer bijzonder hoe mensen op zoveel manieren iets van G’d kunnen ervaren in hun leven. Soms door iets wat ze zien, soms doordat er op verschillende manieren dezelfde boodschap bij hen komt, zoals bij deze man. Een andere keer doordat ze ervaren hoe de Eeuwige hen draagt in een moeilijke tijd. En heel vaak is dat ‘mensenwerk’, in de vorm van een kaartje of fotootje, maar ook in de vorm van een ‘toevallige’ ontmoeting, een knipoog of een bemoedigend woord. In de ander komt iets van G’d mee. Vaak herken je dat pas achteraf. En nog vaker hebben mensen dat zelf niet eens in de gaten.

In de Bijbel lezen we hoe G’d door mensen werkt, als we naar het leven van Jezus kijken kun je goed zien hoe G’d door Hem heen aan het werk was. Aan ons wordt de opdracht gegeven om te leven vanuit G’ds liefde voor mensen. Dan wordt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van G’d, het licht van vergeving valt over jouw leven.

Esther Pierik
Kerkelijk werker

[1]De Godsnaam schrijf ik altijd op deze wijze. Uit respect voor en verbinding met het Joodse volk dat deze Naam niet uitspreekt maar noteert met de letters JHWH.

[2]Met toestemming geanonimiseerd verteld.