MEDITATIE

MEDITATIE,  ALLEEN SAMEN-3 PINKSTEREN

Binnenkort mogen we het Pinksterfeest vieren. Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Waar we met Kerst vieren dat de hemel opengaat en Jezus wordt geboren, vieren we met Pasen dat de aarde opengaat, en Jezus opstaat uit de dood. Met Pinksteren mogen we vieren dat de harten opengaan, en dat de mensen worden gevuld met G’ds Levenskracht, zijn heilige Geest.
In het Engels is het woord voor Geest ‘spirit’, en ‘spirit’ kun je weer vertalen met ‘levenskracht’. Ik heb de afgelopen jaren ontdekt dat ik dit een mooie vertaling vind van de werking van de heilige Geest in onszelf.
Het Latijnse woord voor geest is ‘spiritus’, daar is ons woord ‘inspiratie’ weer van afgeleid. En ook het woord ‘enthousiast’ heeft te maken met Geestdriftig zijn. Dit woord komt van het Griekse ἐνθουσιαστικός (door een god bezeten of buiten zinnen zijn).

In de kerk wordt de Geest vaak in één adem met G’d en met Jezus genoemd. Maar wat wordt daar nu mee bedoeld?
In de verschillende Bijbelboeken kunnen we daar over lezen. Zo staat er in het boek Handelingen der apostelen dat we ‘kracht krijgen van de heilige Geest’ (Handelingen 1:8).  En het eerste Bijbelboek Genesis begint met te beschrijven hoe G’ds Geest al wat leeft tot leven heeft geroepen (Genesis 1 en 2). In het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, wordt voor ‘Geest’ vaak het woord ‘Ruach’ gebruikt. Dat betekent geest, maar ook adem. G’d geeft ons zijn levensadem, zou je kunnen zeggen. De Geest van G’d geeft de mensen kracht om naar zijn wil te leven. De Geest van G’d kan mensen bezielen. Denk maar aan de levensverhalen van Abraham en Sara, Mozes en Mirjam, of Elia. Zij werden gedreven door een kracht die op de één of andere manier boven henzelf uitging. Die kracht, waarvan wij geloven dat die door G’d zelf in mensen gelegd wordt, noemen we de Geest.

In het Tweede Testament kunnen we lezen hoe Jezus helemaal vol was van die Geest. Hij leefde en handelde geheel ‘in de Geest van’ G’d. En na zijn hemelvaart kregen zijn leerlingen kracht om op zijn manier en in zijn voetsporen verder te gaan. De Geest zette hen op één of andere manier in beweging om overal het evangelie te gaan verkondigen, zoals Jezus het hen dat had voorgeleefd.
Maar het mooie van het Pinksterfeest is dat het niet een éénmalige gebeurtenis van toen en daar was, maar dat G’ds Geest nog steeds aanwezig is in de mensen, ook hier en nu! Nog steeds worden mensen geïnspireerd en enthousiast, en is de levenskracht in ons werkzaam.

Esther Pierik
Kerkelijk werker PG Oldemarkt