WAT TE DOEN BIJ:

Overlijden:
Contactpersoon voor melden van overlijden is de wijkouderling:
. Wijk 1: mevr. H. van de Valk-Stellingwerf, de Hare 2 8375 GC Oldemarkt. hiekestellingwerf@online.nl
. Wijk 2: dhr. A.A. van Beek
. Wijk 3: vacant
. Pastoraal medewerker: mevr. E. Pierik. pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Contactpersoon voor gebruik van de kerk t.b.v. uitvaart en Het Achterhuus:
. Mevr. J. Koopman-Hoekstra, Kruisstraat 50 8375 BG Oldemarkt jansjekoopman@hotmail.com 06-36160957

Huwelijk:
Overleg aangaande het inzegenen van een huwelijk vindt plaats via de pastoraal medewerker:
. Mevr. E. Pierik, pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Als deze niet bereikbaar is kunt u ook de voorzitter van de kerkenraad informeren, die co├Ârdineert dan verdere actie.
. Dhr. R. de Boer, De Veentjes 34 8375 GR Oldemarkt reneeke34@gmail.com 0561-452506

Doopbediening:
Voor de bediening van de doop kunt u overleggen met uw wijkouderling:
. Wijk 1: mevr. H. van de Valk-Stellingwerf, de Hare 2 8375 GC Oldemarkt. hiekestellingwerf@online.nl
. Wijk 2: dhr. A.A. van Beek
. Wijk 3: vacant
. Pastoraal medewerker: mevr. E. Pierik, pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Ziekenhuisopname:
Een ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan uw wijkouderling die voor eventuele pastorale hulp overlegt met de pastoraal medewerker:
. Wijk 1: mevr. H. van de Valk-Stellingwerf, de Hare 2 8375 GC Oldemarkt. hiekestellingwerf@online.nl
. Wijk 2: dhr. A.A. van Beek
. Wijk 3: vacant
. Pastoraal medewerker: mevr. E. Pierik, pastor.pgoldemarkt@gmail.com

Verhuizing:
Een verhuizing kunt u doorgeven aan de beheerder van het ledenadministratiesysteem LRP
. R. de Boer, De Veentjes 34 8375 GR Oldemarkt reneeke34@gmail.com