DIACONAAT

Diaconaat

Grondgedachte

In het diaconaat geeft de gemeente vorm aan de opdracht om te helpen waar geen helper is, om te delen wat haar aan gaven is geschonken en om te getuigen van de gerechtigheid van God.

In de praktijk:

 • De diaconie is vertegenwoordigd in de erediensten.
 • De diaconie heeft een dienende taak bij de avondmaalsvieringen.
 • De diaconie zamelt gaven in en geeft deze een bestemming.
 • Maakt een collecterooster en in bijzondere gevallen krijgt een collecte een toelichting in de eredienst of wordt onder de aandacht gebracht in het Alleen Samen of op het Zondags Nieuws
 • De diaconie brengt verschillende diaconale  projecten onder de aandacht van de gemeente:
 • Werkt samen met de ZWO (zie toelichting)
 • De diaconie verzorgt om het jaar een ouderenactiviteit. Dit samen met de Nederlandse Hervormde Kerk. Tevens organiseren zij samen een aantal koffie ochtenden in het jaar.
 • Steunt Red een kind
 • De diaconie kan in de anonimiteit mensen (financieel) ondersteunen en zoeken naar perspectief.
 • De diaconie organiseert een kerstgroet voor 75-plussers.
 • De diaconie organiseert het zenden van Paasgroeten aan gevangenen.
 • De diaconie organiseert elk jaar de inzameling voor Dorcas.
 • In het najaar deelt de diaconie Friedenstimme bijbels uit die verzonden kunnen worden naar het buitenland.
 • De diaconie organiseert elk jaar het kerstrondje in de kerk in Oldemarkt. De opbrengst gaat om het jaar naar een goed doel of naar World Servants.