UIT DE KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD, ALLEEN SAMEN 2021 Veertigdagentijd

Uit de kerkenraad is deze keer minder te melden dan gebruikelijk, omdat de geplande vergadering in januari vanwege de aangescherpte beperkingen in het kader van corona niet door kon gaan. Omdat het er niet naar uitziet dat we binnen afzienbare termijn wel weer normaal bijeen kunnen komen, zal de volgende kerkenraadsvergadering op 25 februari digitaal plaatsvinden.
Tot voor kort waren een warm Achterhuus en voldoende koffie voorwaarden voor een goede vergadering; nu is dat een stabiele verbinding, zoals bleek tijdens het eerste digitale moderamen op 27 januari jongstleden.
Opnieuw een aspect waarin we ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, en een surrogaat voor een “echte” vergadering en ontmoeting.
Het toont echter ook veerkracht om als kerk om gezamenlijk nieuwe wegen te vinden; zo worden de diensten op www.kerkdienstgemist.nl door veel mensen beluisterd, volgt een aantal de uitzendingen met beeld via Facebook, en is op 7 februari voor de eerste keer en mogelijk wat onwennig het Heilig Avondmaal “op afstand” gevierd.
Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer terug naar een min of meer normale situatie met een even normaal contact, waarbij we op termijn met een milde blik op deze periode terugkijken.

Roel Smit
scriba

Besluiten is vrijheid. Besluiteloosheid een marteling.