PRIVACY

 1. Aanleiding
  Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe wettelijke regels (AVG) voor het vastleggen en publiceren van gegevens die verenigingen van hun leden bijhouden. Deze regels zijn ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Oldemarkt. De kerkenraad wil, om de privacy van gemeenteleden en gasten te waarborgen en om als bestuur gevrijwaard te blijven van mogelijke claims door schending van de privacy, aan de wettelijke voorschriften voldoen.
 2. Gegevens ledenbestand
  De kerkenraad registreert de gegevens van de gemeenteleden in het LRP (Landelijk Registratiesysteem van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN). Dit systeem en het gebruik ervan, voldoet aan de AVG regelgeving. Het aantal personen dat toegang heeft is zeer beperkt en de gegevens worden gebruikt om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te innen, voor het verzenden van het kerkbladen en uitnodigingen en ten behoeve van pastorale zorg.
 3. Publicaties
  De ledenlijst is een niet voor derden toegankelijk bestand en wordt niet gepubliceerd. Van door ons georganiseerde kerkdiensten en andere activiteiten kunnen verslagen en foto’s worden gepubliceerd op de website en/of op de Facebookpagina van de kerk. Bij deze foto’s kunnen alleen met toestemming namen van betrokkenen in de bijschriften worden geplaatst (zie ook artikel 5). De website en de facebookpagina hebben geen afgeschermd gedeelte. Wat daar geplaatst wordt is voor iedereen zichtbaar.
 4. Verplichtingen kerkbestuur
  Het bestuur is verplicht dit reglement onder de aandacht van de leden te brengen.
  b. Dit reglement staat op de website van de vereniging met een link naar de volledige Privacyverklaring van

de Protestantse Gemeente Oldemarkt.
c. Het is niet toegestaan de ledenlijst incl. de adresgegevens aan derden te verstrekken.

 1. Verplichtingen van de leden
  Leden die niet wensen dat er van hen foto’s op de website, op Facebook en/of in kerkbladen worden geplaatst kunnen dit schriftelijk (per brief of per e-mail) aan het kerkbestuur kenbaar maken.
  Contactgegevens:
  Scriba, Dhr. R. Smit
  Spinnerslaan 6, 8378 JD, Paasloo
  smitpaasloo@gmail.com
 2. Overige verplichtingen
  Het is de kerkenraad, vrijwilligers en redactieleden van “Alleen Samen” niet toegestaan gegevens van de leden te gebruiken of beschikbaar te stellen aan derden.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 21-11-2018