NASHVILLE STANDPUNT

Reactie van de kerkenraad op de Nashville-verklaring van begin januari 2019:

Zoals aangekondigd hebben we in de vergadering van 23 januari jl. gesproken over deze verklaring. Unaniem wijzen we deze af. Mensen die in liefde en trouw aan God en aan elkaar willen leven zullen in onze Protestantse Gemeente altijd een warm welkom ontvangen. Dit ongeacht kleur, geslacht, afkomst of geaardheid.  We zien de Nashville-verklaring, die afkomstig is van de “Evangelicals” in Amerika, als een krampachtige reactie tegen de voortschrijdende, in hun ogen foute, “homo-emancipatie” (lees acceptatie) ook in eigen kerkelijke kring.

In de bespreking kwam nog wel de vraag op tafel hoe we om willen gaan met een eventuele vraag om inzegening in onze kerk van een andere verbintenis dan de traditionele man-vrouw relatie. Algemeen vonden de kerkenraadsleden dat we dat niet zomaar als raad kunnen beslissen of het er maar op aan laten komen. We willen daar met de gemeenteleden over spreken. Hoe en wanneer we dat doen is nog onderwerp van nader gesprek.