GROOTHUISBEZOEK

                                     Uitnodiging voor Groot Huisbezoek 2019
 
Beste mevrouw/meneer,
 

Dit jaar organiseert het pastoraal team van de kerkenraad een 2-tal groot huisbezoeken.  Eén in de middag van donderdag 21 februari a.s. en eén op de avond van woensdag 27 februari a.s., beide bijeenkomsten in het ACHTERHUUS.
Tijdens deze bijeenkomst willen we als gemeenteleden in gesprek gaan over wat u en ons bezig houdt, wat u in onze gemeente ervaart en wat u in uw persoonlijk geloof beleeft. 
Wij vragen u om naar deze middag/avond een voorwerp mee te nemen dat persoonlijk heel veel voor u betekent en waar u best wat over wilt vertellen.
De indeling van de middag/avond is als volgt:
Middag           Avond
14.30 uur         20.00 uur        Ontvangst en opening
14.45 uur         20.15 uur        Gesprek over of aan de hand van een voorwerp dat voor u veel betekenis heeft ten aanzien van uw geloof.
15.30 uur         21.00 uur        Pauze
15.45 uur         21.15 uur        Levensloopspel. Met een dobbelsteen wordt bepaald wie welke vraag over geloof, leven en werk mag beantwoorden. Het spel is vooral een middel om op een leuke en zinvolle wijze met elkaar in gesprek te gaan.
16.15 uur         21.45 uur        Afsluiting met wat eventueel nog ter tafel komt
16.30 uur         22.00 uur        Einde bijeenkomst
Als voorbereidingsgroep hopen we op een ruime deelname aan deze bijeenkomsten. Door het op verschillende dagen te organiseren en ‘s-middags en ‘s-avonds zullen velen van u daartoe in de gelegenheid zijn.
De voorbereidingsgroep

Esther Pierik, Jennie Kempers, Jan ter Horst en Herman Brouwer

Inmiddels hebben beide Groot Huisbezoeken plaats gevonden en kunnen we unaniem vaststellen dat dit een groot succes was. Op beide bijeenkomsten waren 17 deelnemers aanwezig, voorwaar een verrassende opkomst. Er werd open en eerlijk met elkaar gesproken aan de hand van de voorgestelde onderwerpen en de methode om de gesprekken te bevorderen. Na afloop was iedereen tevreden en voldaan en gingen allen verrijkt huiswaards.

(Deze formule is dus prima en zou in het volgende jaar zo weer toegepast kunnen worden).