Nashville-verklaring

DE NASHVILLE-VERKLARING, NEDERLANDSE VERTALING GEPUBLICEERD BEGIN 2019.

In het Zondagnieuws van 13 januari 2019 is de volgende reactie opgenomen:

Afgelopen week is in de media verschenen de zogenaamde Nashville-verklaring. Een theologische verklaring die afkomstig is uit Amerika en door een werkgroep in het Nederlands vertaald. Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, de verklaring maakt nogal wat los in de samenleving maar ook in kerkelijke kring. René de Reuver, Scriba van de Generale Synode, betreurt de overgewaaide verklaring en noemt deze theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. In november jl. heeft de Generale Synode van de PKN uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Als kerkenraad zullen we de verklaring op de eerstvolgende vergadering bespreken en zullen we daarna met een eigen verklaring komen. Deze verklaring luidt als volgt:

Reactie van de kerkenraad op de Nashville-verklaring.

Zoals aangekondigd hebben we in de vergadering van 23 januari jl. gesproken over deze verklaring. Unaniem wijzen we deze af. Mensen die in liefde en trouw aan God en aan elkaar willen leven zullen in onze Protestantse Gemeente altijd een warm welkom ontvangen. Dit ongeacht kleur, geslacht, afkomst of geaardheid.  We zien de Nashville-verklaring, die afkomstig is van de “Evangelicals” in Amerika, als een krampachtige reactie tegen de voortschrijdende, in hun ogen foute, “homo-emancipatie” (lees acceptatie) ook in eigen kerkelijke kring.

In de bespreking kwam nog wel de vraag op tafel hoe we om willen gaan met een eventuele vraag om inzegening in onze kerk van een andere verbintenis dan de traditionele man-vrouw relatie. Algemeen vonden de kerkenraadsleden dat we dat niet zomaar als raad kunnen beslissen of het er maar op aan laten komen. We willen daar met de gemeenteleden over spreken. Hoe en wanneer we dat doen is nog onderwerp van nader gesprek.

Tijdens de eredienst met ds. H. Procee op Zondagochtend 13 januari is het onderstaande “Regenboog” lied gezongen. Tekst van Sietze de Vries.

  1. Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

  1. Niemand houdt de liefde tegen

waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

  1. Liefde vraagt ons om ontferming

tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

  1. Leg de liefde niet aan banden,

gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!