ACTUEEL 3 Februari 2019

Tijdens de inspirerende eredienst van Zondag 3 februari stelde pastor Esther Pierik aan de hele gemeente de vraag wat we zouden wensen, verlangen of verwachten indien Jezus plotseling in ons midden zou staan, daarop kwamen de volgende reacties:

Vrede voor iedereen en overal
Meer verdraagzaamheid
Geen armoede en honger
Gerechtigheid
Betere verdeling van alles wat groeit en bloeit
Liefde
Afleren oordelen en veroordelen
Kijken met liefde
Ontmoeting met overleden broer en zus
Geloof voor alle mensen over hele wereld
Eén God, één Geest
Terug naar de oorsprong
Voor niemand een lang ziekbed
Einde aan alle ziekte en pijn
Einde aan uitputting van de aarde
Ons hart volgen
Zouden wij in Hem geloven?
Aanwezigheid van Jezus willen merken in dagelijks leven
Kom ons geloof te hulp!

In de uitleg werd verbinding gelegd tussen de Bijbelse opdracht recht te doen aan elkaar en te herstellen wat verbroken is met de wensen, verlangens en verwachtingen. De uitleg, die Esther daarop in haar preek uitsprak, was origineel en klaarhelder. Tijdens het gezamenlijk koffie- of theedrinken na afloop toonde iedereen zich blij verrast, Esther dwong ons hiermee veel respect af. Op haar beurt had Esther respect voor de openheid waarmee er antwoord werd gegeven op de gestelde vraag.