OVERLEDENEN 2021

In memoriam Evert Hetebrij

(1940-2021)

Afgelopen donderdagavond 7 januari 2021 overleed, thuis in Ossenzijl, Evert Hetebrij.

Evert is geboren op 17 juli 1940 in het ziekenhuis van Meppel. Het was best spannend want, zo vertelde Evert, moeder is met de ambulance naar  het ziekenhuis in Meppel gebracht. Dat viel nog niet mee, de Hooiweg was toen nog een zandpad en de ambulance werd met paarden naar de Paasloërweg getrokken.

Evert was het enig kind van Lubertus Hetebrij en Margje Hetebrij-Bijkerk. Het gezin woonde aanvankelijk aan de Hooiweg in Paasloo. Evert heeft een groot gedeelte van zijn jeugd daar doorgebracht. Later verhuisden zij naar Steenwijkerwold en weer later naar de boerderij aan de Lageweg in Ossenzijl. Zij hielden zo’n 25 – 30 melkkoeien en wat jongvee.

Na de lagere school ging Evert naar de Landbouwschool in Steenwijk en daarna naar de Winter Landbouwschool.  Maar Evert wilde eigenlijk graag verpleegkundige worden om zijn aanleg voor techniek te combineren met het zorgen voor zieke mensen. Dat kon echter niet,  als enige zoon moest hij de boerderij voortzetten. Evert is altijd vrijgezel gebleven en leefde zijn leven grotendeels volgens de regels van moeder en vader. Ook nadat vader in 1998 vader overleed en 8 jaar geleden ook zijn moeder.

Kerkelijk is Evert behoorlijk actief geweest. Op 16 april 1961 deed hij belijdenis en daarna is hij een aantal perioden ouderling geweest in de toen nog Gereformeerde kerk. Verder zong hij graag en goed in diverse koren. Maar niet alleen in de kerk actief, ook daarbuiten. Zo was hij bestuurslid van de CBTB en was hij lid van een damclub. Hij ging er graag op uit met de fiets en toen dat fysiek niet meer ging maakte hij de fietstochten in zijn hoofd. De laatste jaren viel alles in en om hem heen een beetje stil. Hij is veel geholpen door Jannie en Imke Weemstra en vaak bezocht door hun kleinkinderen. Daar genoot hij erg van. Voor ieder toch nog plotseling is hij na één dag ziekte zomaar uit ons midden weg gegleden.

Evert was een heel zorgzame man die zijn ouders altijd liefdevol verzorgd heeft.  De hulp van buren die hem bijvoorbeeld naar het ziekenhuis reden stelde hij hogelijk op prijs. Dankzij de hulp van velen kon Evert thuis blijven wonen.

Op donderdag 14 januari hebben we Evert na een gedenkdienst in onze Protestantse Kerk naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats van Paasloo.


In Memoriam Jan Hoefman.

3 december 1936 – 25 januari 2021

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.
(Johannes 11:25)

Deze bijbeltekst staat boven de kaart waarmee het overlijden van Jan Hoefman bekend werd gemaakt.
Jan werd in Oldemarkt geboren op 3 december 1936 als zoon van Reint en Rimkje Hoefman. Jan had een tweelingbroer Wijke, die na 6 maanden overleden is aan een longontsteking. Toen Jan 7 jaar was overleed zijn vader.
Op 15 jarige leeftijd is Jan gaan werken bij opa’s bouwbedrijf, dit bedrijf in de weg- en waterbouw ging helaas failliet.

Jan is op jonge leeftijd getrouwd met Jikke Oord en samen gingen ze in het vervenershuisje wonen aan de Hoogeweg, tegenover de boerderij van Jikke haar ouders. Hier hadden Jan en Jikke 5 mooie jaren en Jan ging werken bij Aannemersbedrijf Groenewoud.
Met Sieni Groenewoud, waarmee Jikke al 75 jaar bevriend is, en met haar man Johannes hebben ze een dubbele woning in Oldemarkt gebouwd. 30 jaar geleden bouwde Jan zijn derde eigen woning waar hij tot het einde heeft gewoond.

Jan en Jikke hebben een dochter en een zoon, Ria en Reint-Jan, ook 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind waar Jan nog een jaar van heeft genoten.

Jan is op 3 december 84 jaar geworden, wij geven hem nu terug in Gods hand.
Ik heb hier de gedenksteen met de naam en jaartallen van Jan, deze steen breng ik nu naar de gedenktafel, waar de steen ter nagedachtenis aan Jan een jaar blijft liggen en daarna wordt overgedragen aan de nabestaanden.
De organist speelt nu het lied: “Eén Naam is onze Hope”.